A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Antidotes in Passing (Thuốc giải độc trong qua) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Soilwork (Soilwork)

Album: The Living Infinite (Vô hạn cuộc sống)

Who cares but sorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Những người quan tâm nhưng phiền muộn
When you're down and close to nothing
Lời bài hát có nghĩa là: Khi bạn đang xuống và gần gũi với không có gì
No one will bother
Lời bài hát có nghĩa là: Không ai sẽ bận tâm
Watching antidotes in passing
Lời bài hát có nghĩa là: Xem thuốc giải độc trong qua

I'm left without a cause
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi còn không có một nguyên nhân
Believe me
Lời bài hát có nghĩa là: Tin tôi đi
They never told me why
Lời bài hát có nghĩa là: Họ không bao giờ nói với tôi tại sao
I'm grieving
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đau buồn
Now where is the light?
Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ, đâu là ánh sáng?

Outside the world goes on
Lời bài hát có nghĩa là: Bên ngoài thế giới đi vào
It keeps on turning
Lời bài hát có nghĩa là: Nó giữ trên biến
The feeling of being an outcast
Lời bài hát có nghĩa là: Cảm giác là một kẻ ngoài lề
Just keeps growing
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ cần giữ ngày càng tăng

There must be life there must be light
Lời bài hát có nghĩa là: Có phải là cuộc sống phải có ánh sáng
Take me home, where the truth unfolds
Lời bài hát có nghĩa là: Đưa tôi về nhà, nơi diễn ra sự thật
And steals away the night
Lời bài hát có nghĩa là: Và đánh cắp đi đêm

Distance keeps growing
Lời bài hát có nghĩa là: Khoảng cách giữ ngày càng tăng
Soon I'm far enough to lose it
Lời bài hát có nghĩa là: Sớm tôi đủ xa để mất nó
Am I deserving
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi xứng đáng
'Cause I was brave enough to use it?
Lời bài hát có nghĩa là: Vì tôi đã đủ can đảm để sử dụng nó?

I'm left without a cause
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi còn không có một nguyên nhân
Believe me
Lời bài hát có nghĩa là: Tin tôi đi
They never told me why
Lời bài hát có nghĩa là: Họ không bao giờ nói với tôi tại sao
I'm grieving
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đau buồn
Now where is the light?
Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ, đâu là ánh sáng?

Outside the world goes on
Lời bài hát có nghĩa là: Bên ngoài thế giới đi vào
It keeps on turning
Lời bài hát có nghĩa là: Nó giữ trên biến
The feeling of being an outcast
Lời bài hát có nghĩa là: Cảm giác là một kẻ ngoài lề
Just keeps growing
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ cần giữ ngày càng tăng

There must life.. there must be light
Lời bài hát có nghĩa là: Có phải cuộc sống... phải có ánh sáng
Take me home, where the truth unfolds
Lời bài hát có nghĩa là: Đưa tôi về nhà, nơi diễn ra sự thật
And steals away the night
Lời bài hát có nghĩa là: Và đánh cắp đi đêm
Steals away the night
Lời bài hát có nghĩa là: Đánh cắp đi đêm
Antidotes in Passing (Thuốc giải độc trong qua) Lời bài hát Antidotes in Passing (Thuốc giải độc trong qua) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Thuốc giải độc trong qua được thu thập trong album Vô hạn cuộc sống do ca sĩ Soilwork tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Thuốc giải độc trong qua. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Thuốc giải độc trong qua. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Soilwork. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Thuốc giải độc trong qua để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Thuốc giải độc trong qua trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Thuốc giải độc trong qua miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.