A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Amazing-27 (Tuyệt vời-27) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Point of Grace Gift Tin-2 (Điểm Tin món quà ân sủng-2)

Consider your needs of the past
Lời bài hát có nghĩa là: Xem xét nhu cầu của bạn trong quá khứ
When somebody helped but you never asked
Lời bài hát có nghĩa là: Khi ai đó đã giúp nhưng bạn không bao giờ yêu cầu
Now think of the joy you received
Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ nghĩ của niềm vui mà bạn nhận được
When you reached out to someone else in need
Lời bài hát có nghĩa là: Khi bạn đạt ra cho ai cần

'Cause some days we laugh
Lời bài hát có nghĩa là: Vì một vài ngày chúng tôi cười
Some days we cry
Lời bài hát có nghĩa là: Một vài ngày chúng tôi khóc
Some days we hold it deep inside
Lời bài hát có nghĩa là: Một số ngày, chúng tôi giữ nó sâu bên trong
Though each day is a gift from on high
Lời bài hát có nghĩa là: Mặc dù mỗi ngày là một món quà từ trên cao

But what I find amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng những gì tôi tìm thấy tuyệt vời
The love we give, the love we gain
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của chúng tôi cho, tình yêu chúng ta đạt được
Amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Tuyệt vời
There's so much more that's in Jesus name
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là nhiều hơn nữa đó là trong Chúa Giêsu tên

Amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Tuyệt vời
Sometimes it's hard to see
Lời bài hát có nghĩa là: Đôi khi nó khó khăn để xem
That it's more blessed to give than receive
Lời bài hát có nghĩa là: Nó nhiều may mắn để cung cấp cho hơn nhận

Learning from different mistakes
Lời bài hát có nghĩa là: Học hỏi từ những sai lầm khác nhau
Learning to give instead of just take
Lời bài hát có nghĩa là: Học để đưa ra thay vì chỉ đi
But when we all start to blend
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng khi chúng ta bắt đầu pha trộn
We'll be like colors surrounding the sun as it sets
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi sẽ giống như màu sắc xung quanh mặt trời như nó là tập hợp

'Cause some days we laugh
Lời bài hát có nghĩa là: Vì một vài ngày chúng tôi cười
Some days we cry
Lời bài hát có nghĩa là: Một vài ngày chúng tôi khóc
Some days we hold it deep inside
Lời bài hát có nghĩa là: Một số ngày, chúng tôi giữ nó sâu bên trong
Though each day is a gift from on high
Lời bài hát có nghĩa là: Mặc dù mỗi ngày là một món quà từ trên cao

But what I find amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng những gì tôi tìm thấy tuyệt vời
The love we give, the love we gain
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của chúng tôi cho, tình yêu chúng ta đạt được
Amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Tuyệt vời
There's so much more that's in Jesus name
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là nhiều hơn nữa đó là trong Chúa Giêsu tên

Amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Tuyệt vời
Sometimes it's hard to see
Lời bài hát có nghĩa là: Đôi khi nó khó khăn để xem
That it's more blessed to give than receive
Lời bài hát có nghĩa là: Nó nhiều may mắn để cung cấp cho hơn nhận

'Cause some days we laugh
Lời bài hát có nghĩa là: Vì một vài ngày chúng tôi cười
Some days we cry
Lời bài hát có nghĩa là: Một vài ngày chúng tôi khóc
Some days we hold it deep inside
Lời bài hát có nghĩa là: Một số ngày, chúng tôi giữ nó sâu bên trong
Though each day is a gift from on high
Lời bài hát có nghĩa là: Mặc dù mỗi ngày là một món quà từ trên cao

But what I find amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng những gì tôi tìm thấy tuyệt vời
The love we give, the love we gain
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của chúng tôi cho, tình yêu chúng ta đạt được
Amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Tuyệt vời
There's so much more that's in Jesus name
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là nhiều hơn nữa đó là trong Chúa Giêsu tên

Amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Tuyệt vời
Sometimes it's hard to see
Lời bài hát có nghĩa là: Đôi khi nó khó khăn để xem
That it's more blessed to give than receive
Lời bài hát có nghĩa là: Nó nhiều may mắn để cung cấp cho hơn nhận

Amazing, amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Tuyệt vời, tuyệt vời

Amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Tuyệt vời
Sometimes it's hard to see
Lời bài hát có nghĩa là: Đôi khi nó khó khăn để xem
That it's more blessed to give than receive
Lời bài hát có nghĩa là: Nó nhiều may mắn để cung cấp cho hơn nhận

Consider your needs of the past
Lời bài hát có nghĩa là: Xem xét nhu cầu của bạn trong quá khứ
When somebody helped but you never asked
Lời bài hát có nghĩa là: Khi ai đó đã giúp nhưng bạn không bao giờ yêu cầu

Amazing-27 (Tuyệt vời-27) Lời bài hát Amazing-27 (Tuyệt vời-27) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Tuyệt vời-27 được thu thập trong album Điểm Tin món quà ân sủng-2 do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Tuyệt vời-27. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Tuyệt vời-27. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Tuyệt vời-27 để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Tuyệt vời-27 trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Tuyệt vời-27 miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace