A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

All the World-3 (Tất cả các 3 thế giới) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: How You Live-2 (Làm thế nào bạn sống-2)

All the world is a story
Lời bài hát có nghĩa là: Cả thế giới là một câu chuyện
All the world is a stage
Lời bài hát có nghĩa là: Cả thế giới là một giai đoạn
All the world is a canvas
Lời bài hát có nghĩa là: Cả thế giới là một vải
All the world is a page
Lời bài hát có nghĩa là: Cả thế giới là một trang

All the world is a horizon
Lời bài hát có nghĩa là: Cả thế giới là một chân trời
All the world is a field of dreams
Lời bài hát có nghĩa là: Cả thế giới là một lĩnh vực của những giấc mơ
All the world is an open doorway
Lời bài hát có nghĩa là: Cả thế giới là một ô cửa mở
All the world is a place for me
Lời bài hát có nghĩa là: Cả thế giới là một nơi cho tôi

To be your voice
Lời bài hát có nghĩa là: Để có giọng nói của bạn
To be your touch
Lời bài hát có nghĩa là: Để là liên lạc của bạn
To give an answer
Lời bài hát có nghĩa là: Để cung cấp cho câu trả lời
To show your love
Lời bài hát có nghĩa là: Để hiển thị tình yêu của bạn

To hold out hope
Lời bài hát có nghĩa là: Để giữ ra hy vọng
To offer peace
Lời bài hát có nghĩa là: Để cung cấp cho hòa bình
To shine your light
Lời bài hát có nghĩa là: Tỏa sáng ánh sáng của bạn
For everyone to see in all the world
Lời bài hát có nghĩa là: Cho tất cả mọi người để xem tất cả trên thế giới

All the world is a someone
Lời bài hát có nghĩa là: Cả thế giới là một ai đó
All the world is a dance
Lời bài hát có nghĩa là: Cả thế giới là một điệu nhảy
And all the world is a moment
Lời bài hát có nghĩa là: Và cả thế giới là một thời điểm
All the world is a chance
Lời bài hát có nghĩa là: Cả thế giới là một cơ hội

To be your voice
Lời bài hát có nghĩa là: Để có giọng nói của bạn
To be your touch
Lời bài hát có nghĩa là: Để là liên lạc của bạn
To give an answer
Lời bài hát có nghĩa là: Để cung cấp cho câu trả lời
To show your love
Lời bài hát có nghĩa là: Để hiển thị tình yêu của bạn

To hold out hope
Lời bài hát có nghĩa là: Để giữ ra hy vọng
To offer peace
Lời bài hát có nghĩa là: Để cung cấp cho hòa bình
To shine your light
Lời bài hát có nghĩa là: Tỏa sáng ánh sáng của bạn
For everyone to see in all the world
Lời bài hát có nghĩa là: Cho tất cả mọi người để xem tất cả trên thế giới

You are amazing mercy
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đang tuyệt vời lòng thương xót
You are undying grace
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đang không chết grace
I want the world to see
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi muốn thế giới xem
How wonderful you are upon my face
Lời bài hát có nghĩa là: Làm thế nào tuyệt vời bạn đang dõi theo khuôn mặt của tôi

To be your voice
Lời bài hát có nghĩa là: Để có giọng nói của bạn
To be your touch
Lời bài hát có nghĩa là: Để là liên lạc của bạn
To give an answer
Lời bài hát có nghĩa là: Để cung cấp cho câu trả lời
To show your love
Lời bài hát có nghĩa là: Để hiển thị tình yêu của bạn

To hold out hope
Lời bài hát có nghĩa là: Để giữ ra hy vọng
To offer peace
Lời bài hát có nghĩa là: Để cung cấp cho hòa bình
To shine your light
Lời bài hát có nghĩa là: Tỏa sáng ánh sáng của bạn
For everyone to see in all the world
Lời bài hát có nghĩa là: Cho tất cả mọi người để xem tất cả trên thế giới

Be your voice
Lời bài hát có nghĩa là: Là giọng nói của bạn
Be your touch
Lời bài hát có nghĩa là: Là liên lạc của bạn
Give an answer
Lời bài hát có nghĩa là: Trả lời
Show your love
Lời bài hát có nghĩa là: Hiển thị tình yêu của bạn

Hold out hope
Lời bài hát có nghĩa là: Giữ ra hy vọng
Offer peace
Lời bài hát có nghĩa là: Cung cấp cho hòa bình
Shine your light
Lời bài hát có nghĩa là: Tỏa sáng ánh sáng của bạn
For all the world
Lời bài hát có nghĩa là: Cho cả thế giới
All the World-3 (Tất cả các 3 thế giới) Lời bài hát All the World-3 (Tất cả các 3 thế giới) Lời bài hát-2
Trang này được thiết kế để cung cấp lời bài hát của Tất cả các 3 thế giới được thu thập trong album Làm thế nào bạn sống-2 do ca sĩ Điểm của Grace tạo ra. Bạn có thể đọc phiên bản văn bản sau của Tất cả các 3 thế giới. Nếu bạn quan tâm đến các bài hát khác trong cùng một album, vui lòng nhấp vào Tất cả các 3 thế giới. Để tìm danh sách toàn diện của album từ cùng một ca sĩ, chỉ cần nhấp vào Điểm của Grace. Nếu bạn thích lời bài hát như vậy, bạn có thể thêm trang này để yêu thích của bạn. Để thuận tiện, bạn cũng có thể tải về phiên bản hình ảnh của Tất cả các 3 thế giới để in, hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn qua email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, vv. Vào cuối trang này, bạn sẽ thấy lời bài hát của Tất cả các 3 thế giới trong 42 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng ả Rập, Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Pháp, Hebrew, Hungary, ý, Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Thái Lan, vv Một mặt, xin vui lòng viết cho chúng tôi nếu bạn cần lời bài hát trong phiên bản PDF hoặc muốn tải MP3 của Tất cả các 3 thế giới miễn phí. Mặt khác, nếu bạn biết các bài hát khác mà không được bao gồm trong album này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thêm album từ Điểm của Grace