A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

All Is Well-13 (Tất cả là tốt-13) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Winter Wonderland-90 (Mùa đông Wonderland-90)

All is well, all is well
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả là tốt, tất cả là tốt
Angels and men rejoice
Lời bài hát có nghĩa là: Thiên thần và người đàn ông vui mừng
For tonight darkness fell
Lời bài hát có nghĩa là: Tối nay, đêm tối rơi
Into the dawn of love's light
Lời bài hát có nghĩa là: Vào buổi bình minh của ánh sáng của tình yêu

Sing Alle
Lời bài hát có nghĩa là: Hát Alle
Sing Alleluia
Lời bài hát có nghĩa là: Hát Alleluia

All is well, all is well
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả là tốt, tất cả là tốt
Let there be peace on earth
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy để có là hòa bình trên trái đất
Christ is come, go and tell
Lời bài hát có nghĩa là: Chúa Kitô đi, đi và cho biết
That He is in the manger
Lời bài hát có nghĩa là: Rằng ông là trong manger

Sing Alle
Lời bài hát có nghĩa là: Hát Alle
Sing Alleluia
Lời bài hát có nghĩa là: Hát Alleluia

All is well, all is well
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả là tốt, tất cả là tốt
Lift up your voice and sing
Lời bài hát có nghĩa là: Nâng lên giọng nói của bạn và hát
Born is now Emmanuel
Lời bài hát có nghĩa là: Sinh bây giờ là Emmanuel
Born is our Lord and Savior
Lời bài hát có nghĩa là: Sinh ra là Chúa và cứu Chúa của chúng tôi

Sing Alleluia
Lời bài hát có nghĩa là: Hát Alleluia
Sing Alleluia
Lời bài hát có nghĩa là: Hát Alleluia
All is well
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả là tốt

Born is now Emmanuel
Lời bài hát có nghĩa là: Sinh bây giờ là Emmanuel
Born is our Lord and Savior
Lời bài hát có nghĩa là: Sinh ra là Chúa và cứu Chúa của chúng tôi

Sing Alleluia
Lời bài hát có nghĩa là: Hát Alleluia
Sing Alleluia
Lời bài hát có nghĩa là: Hát Alleluia
All is well
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả là tốt


All Is Well-13 (Tất cả là tốt-13) Lời bài hát

Thêm album từ Điểm của Grace