A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thạc sĩ năm 1936-1937, Vol. 2

The Master 1936-1937, Vol. 2 (Thạc sĩ năm 1936-1937, Vol. 2)

Django Reinhardt (tiếng Pháp phát âm: [dʒɑ̃ɡo ʁenɑʁt]; 23 tháng 1 năm 1910 – 16 tháng 5, 1953) là một tay guitar nhạc jazz virtuoso tiên phong và nhà soạn nhạc.