Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tuyên thệ nhậm chức để phân chia tuyệt vời

Sworn to a Great Divide (Tuyên thệ nhậm chức để phân chia tuyệt vời)

Soilwork là một ban nhạc Thụy Điển melodic death metal từ Helsingborg. Họ hiện đang ký hợp đồng với vụ nổ hạt nhân. Được thành lập vào cuối năm 1995 bởi Björn Strid và Peter Wichers, ban đầu dưới cái tên giống kém, nhóm đổi tên của họ vào cuối năm 1996 Soilwork (nghĩa là "làm việc từ mặt đất lên").