A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sau chiến tranh ghi năm 1944-1953

Postwar Recordings 1944-1953 (Sau chiến tranh ghi năm 1944-1953)

Django Reinhardt (tiếng Pháp phát âm: [dʒɑ̃ɡo ʁenɑʁt]; 23 tháng 1 năm 1910 – 16 tháng 5, 1953) là một tay guitar nhạc jazz virtuoso tiên phong và nhà soạn nhạc.