A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Immobilarity

Immobilarity (Immobilarity)

Corey Woods (sinh ngày 12 tháng 1-1970), tốt hơn được biết đến bởi nghệ danh Raekwon, là một ca sĩ nhạc Rapp người Mỹ và là thành viên của Wu-Tang Clan. Anh phát hành đầu tiên solo của mình, chỉ xây dựng 4 Cuba Linx... trong năm 1995, và kể từ khi có thu âm nhiều album solo, cũng như tiếp tục làm việc với Wu-Tang và cung cấp một số mở rộng của đánh những đóng góp khác hip hop tác phẩm của nghệ sĩ.