A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cao 4

Higher-4 (Cao 4)

Ezio là một ban nhạc âm nhạc dân gian từ Cambridge, Anh Quốc thành lập vào năm 1990. Ezio có sáu album phòng thu nữa, album tổng hợp one, bốn album trực tiếp và ba video / DVD, xây dựng một fanbase lớn mà không vi phạm vào dòng âm nhạc Anh cảnh [cần dẫn nguồn]. Ezio Lunedei là ca sĩ và nhà soạn nhạc chính, Mark "Booga" Fowell chơi guitar, Lidia Cascarino kịch bass, "The Reverend" Lee Russell kịch bộ gõ, thép guitar và một loạt các công cụ khác, và Alex Reeves chơi trống. Ban nhạc thay đổi thói quen du lịch của họ tùy thuộc vào địa điểm - một số biểu diễn sẽ tính năng tất cả 5 thành viên thuộc dòng dõi, trong khi một số biểu diễn ở những địa điểm nhỏ hơn sẽ có chỉ Ezio và Booga.