who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

De Lane Lea Studios năm 1973

De Lane Lea Studios 1973 (De Lane Lea Studios năm 1973)

Phục hưng (UK/rɨˈneɪsəns/US/ˈrɛnɨsɑːns /, Pháp phát âm: [ʁənɛsɑ̃ːs], Pháp: thời kỳ phục hưng, gốc Italia: Rinascimento, từ rinascere "để được tái sanh") một phong trào văn hóa kéo dài thời gian khoảng từ 14 đến thế kỷ 17, bắt đầu từ ý, ở cuối thời Trung cổ và sau đó lan rộng với phần còn lại của châu Âu. Mặc dù tính khả dụng của giấy và phát minh của kim loại movable type tăng tốc việc phổ biến các ý tưởng từ cuối thế kỷ 15, những thay đổi của thời phục hưng đã không thống nhất trải qua trên khắp châu Âu. Như là một phong trào văn hóa, nó bao gồm thực vật có hoa sáng tạo của Latin và văn học tiếng địa phương, bắt đầu từ thế kỷ 14 trỗi dậy học tập dựa trên các nguồn cổ điển, mà những người đương thời ghi Petrarch, sự phát triển của quan điểm tuyến tính và các kỹ thuật khác của rendering một thực tế tự nhiên hơn trong bức tranh, và dần dần, nhưng phổ biến rộng rãi cải cách giáo dục. Trong chính trị thời phục hưng đã góp phần vào sự phát triển của công ước ngoại giao, và khoa học một tăng sự phụ thuộc vào sự quan sát. Nhà sử học thường cho chuyển đổi sở hữu trí tuệ này là cầu nối giữa thời Trung cổ và thời kỳ hiện đại. Mặc dù phục hưng thấy cuộc cách mạng trong nhiều mục đích trí tuệ, cũng như biến động xã hội và chính trị, nó có lẽ là nổi tiếng nhất cho sự phát triển nghệ thuật và sự đóng góp của các polymaths như Leonardo da Vinci và Michelangelo, lấy cảm hứng từ thuật ngữ "Người đàn ông thời phục hưng".