A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love of Christ-1 (Любов Христа-1) Тексти пісень

Художники: Point of Grace (Точка Грейс)

Альбом: The Love of Christ (Любові до Христа)

[Chorus]
Тексти пісень, а це означає: [Приспів]
How long (how long)
Тексти пісень, а це означає: Як довго (скільки часу)
How wide (how wide)
Тексти пісень, а це означає: Якої ширини (як широкий)
Is the love of Christ
Тексти пісень, а це означає: Є любові до Христа
How deep (how deep)
Тексти пісень, а це означає: Наскільки глибоко (як глибоко)
How high (how high)
Тексти пісень, а це означає: Як високо (як високо)
Is the love of Christ
Тексти пісень, а це означає: Є любові до Христа

It would take ten thousand lifetimes
Тексти пісень, а це означає: Було б прийняти десять тисяч життів
To comprehend, a love with no beginning
Тексти пісень, а це означає: Для розуміння, закохані не починається
A love that knows no end
Тексти пісень, а це означає: Любов, що немає кінця не знає

[Chorus]
Тексти пісень, а це означає: [Приспів]

More than any heart could measure or ever hold
Тексти пісень, а це означає: Більше, ніж будь-який серце може вимірювати або коли-небудь провести
His love could fill the oceans
Тексти пісень, а це означає: Його любов може заповнити океанів
'Til they overflowed
Тексти пісень, а це означає: ' Til вони переповнені

[Chorus]
Тексти пісень, а це означає: [Приспів]

Higher than the mountains
Тексти пісень, а це означає: Вище, ніж гори
Deeper than the ocean
Тексти пісень, а це означає: Глибше, ніж океан
Farther than the reach of the sky
Тексти пісень, а це означає: Далі, ніж досягти неба
Wider than the heavens
Тексти пісень, а це означає: Ширше, ніж небеса
Longer than forever
Тексти пісень, а це означає: Більше, ніж назавжди
Greater is the love of Christ
Тексти пісень, а це означає: Більше є любові до Христа

[Chorus]
Тексти пісень, а це означає: [Приспів]
The Love of Christ-1 (Любов Христа-1) Тексти пісень

Більше альбоми від Точка Грейс