A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Be the One (Sen) Şarkı sözleri

Sanatçılar: Point of Grace (Grace noktası)

Albüm: A Thousand Little Things (Binlerce küçük şey)

Sometimes you don’t know what to do or what to say
Yani şarkı sözleri: Bazen ne yapmak veya ne diyeceğimi bilmiyorum
When someone tells you all their trouble, all their pain
Yani şarkı sözleri: Birisi onların sorun söyler tüm acılarını
You don’t feel like you’ve got much to offer
Yani şarkı sözleri: Sunmak için çok şey varmış gibi hissetmiyorum
That’s when you come to Jesus and you lay it on the altar
Yani şarkı sözleri: Ne zaman İsa'ya geldi ve sunak üzerinde yatıyordu

The burden’s not as heavy as you might think it is
Yani şarkı sözleri: Yükünü bu düşündüğün kadar ağır değil
He’s right there with you beside you time as this
Yani şarkı sözleri: Orada ile size yanınızda bu kadar zaman doğru söylüyor

You be the one to answer his call
Yani şarkı sözleri: Onun aramaya cevap vermek için bir olmak
You be the one to stand up tall
Yani şarkı sözleri: Sen uzun kadar duracak biri
Reaching out to lift them up
Yani şarkı sözleri: Onları yukarı kaldırın uzanarak
With the arms of love when they’re feeling small
Yani şarkı sözleri: Küçük hissettiğinde aşk silah ile
You be the one to shine the eyes of Jesus
Yani şarkı sözleri: İsa'nın gözleri parlamaya kişi
Even when you think that they don’t need you
Yani şarkı sözleri: Hatta sana ihtiyaçları yok düşündüğünüz zaman
Don’t give up until the race is run
Yani şarkı sözleri: Yarış bitene kadar umurumda bile değil
You be the one
Yani şarkı sözleri: Sen

With a little grace he can heal the broken past
Yani şarkı sözleri: Biraz zarafet ile o kırık geçmişte iyileşmek
Help you forgive someone who can’t forgive you back
Yani şarkı sözleri: Birini geri affedemem affet yardım
Speak a word of kindness, a little comfort for their soul
Yani şarkı sözleri: Bir kelime iyilik, onların ruh için biraz rahatlık
Sit awhile and cry with them and help them to let it go
Yani şarkı sözleri: Bir süre oturup onlarla ağlamak ve onlara izin vermek yardım

Even when it feels like you can’t take one more step
Yani şarkı sözleri: Bir daha adım gibi bile ne zaman geliyor
So run the road of Jesus and let him do the rest
Yani şarkı sözleri: Bu yüzden İsa'nın yol çalıştırmak ve dinlenme yapmasına izin

See them look down in the ground
Yani şarkı sözleri: Onları toprağa hor görmek
It grows and ends up
Yani şarkı sözleri: Bu büyür ve biter
Coming back around
Yani şarkı sözleri: Geri geliyor
He knew, He’d be the one for you
Yani şarkı sözleri: Senin için doğru kişi olduğunu biliyordum.
You Be the One (Sen) Şarkı sözleri

Grace noktası öğesinden diğer Albümler