A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Worthless-6 (Değersiz-6) Şarkı sözleri

Sanatçılar: Point of Grace (Grace noktası)

Albüm: Point of Grace Gift Tin (Noktası Grace hediye teneke)

I woke up today with a revelation
Yani şarkı sözleri: Bugün bir vahiy ile uyandım
An introduction to the truth
Yani şarkı sözleri: Gerçek bir giriş
I knew the world was round
Yani şarkı sözleri: Dünyanın yuvarlak olduğunu biliyordum
What goes up comes down
Yani şarkı sözleri: Ne kadar gider gelir aşağı
And maybe I
Yani şarkı sözleri: Ve belki ben
Finally got it figured out
Yani şarkı sözleri: Sonunda anladım
Chorus
Yani şarkı sözleri: Koro
A moment is worthless
Yani şarkı sözleri: Bir an bir değeri yok
No meaning, purpose
Yani şarkı sözleri: Hiçbir anlamı, amaç
Every breath is just wasted
Yani şarkı sözleri: Her nefes sadece boşa
If you are not the center of my world
Yani şarkı sözleri: Eğer sen are değil benim dünyanın merkezi
I'm just drifting, barely existing
Yani şarkı sözleri: Ben sadece, ancak varolan sürüklenen
Every minute without you
Yani şarkı sözleri: Her dakika sensiz
Is worthless
Yani şarkı sözleri: Beş para etmez
You know the state of my condition
Yani şarkı sözleri: Benim durumum durumunu biliyorsun
And yet you hold me anyway
Yani şarkı sözleri: Ve henüz beni her durumda tutun
So I won't take a step unless it's your direction
Yani şarkı sözleri: Yani bu yönünüzü sürece bir adım kabul etmiyorum
Where was I
Yani şarkı sözleri: Nerede kalmıştım
Before I finally realized
Yani şarkı sözleri: Sonunda anladım önce
Chorus
Yani şarkı sözleri: Koro
There's a void in my heart
Yani şarkı sözleri: Kalbimde bir boşluk
Where it's empty and dark
Yani şarkı sözleri: Boş ve karanlık nerede
Without You and Your love
Yani şarkı sözleri: Sen ve senin aşkın olmadan
Lord, I'm broken apart
Yani şarkı sözleri: Tanrım, ben ayrı kırık
I surrender my life
Yani şarkı sözleri: Ben hayatımı teslim
To be right where You are
Yani şarkı sözleri: Nerede olduğunu doğru olmak
Worthless-6 (Değersiz-6) Şarkı sözleri

Grace noktası öğesinden diğer Albümler