A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love of Christ-1 (The Love of Christ-1) Şarkı sözleri

Sanatçılar: Point of Grace (Grace noktası)

Albüm: The Love of Christ (Tanrı aşkına)

[Chorus]
Yani şarkı sözleri: [Nakarat]
How long (how long)
Yani şarkı sözleri: Ne kadar (ne kadar)
How wide (how wide)
Yani şarkı sözleri: Ne kadar geniş (ne kadar geniş)
Is the love of Christ
Yani şarkı sözleri: İsa'nın aşkı
How deep (how deep)
Yani şarkı sözleri: Ne kadar derin (ne kadar derin)
How high (how high)
Yani şarkı sözleri: Ne kadar yüksek (yüksek)
Is the love of Christ
Yani şarkı sözleri: İsa'nın aşkı

It would take ten thousand lifetimes
Yani şarkı sözleri: O-cekti almak on bin yaşam süreleri
To comprehend, a love with no beginning
Yani şarkı sözleri: Anlamak için bir aşk yok başlayan ile
A love that knows no end
Yani şarkı sözleri: Sonu yok bilir bir aşk

[Chorus]
Yani şarkı sözleri: [Nakarat]

More than any heart could measure or ever hold
Yani şarkı sözleri: Daha fazla kalp ölçmek veya herhangi bir zamanda tutmak
His love could fill the oceans
Yani şarkı sözleri: Onun aşk okyanusları dolduracak
'Til they overflowed
Yani şarkı sözleri: Kadar onlar taştı

[Chorus]
Yani şarkı sözleri: [Nakarat]

Higher than the mountains
Yani şarkı sözleri: Dağlar daha yüksek
Deeper than the ocean
Yani şarkı sözleri: Okyanus daha derin
Farther than the reach of the sky
Yani şarkı sözleri: Gökyüzü eriþiminden uzak
Wider than the heavens
Yani şarkı sözleri: Göklerin daha geniş
Longer than forever
Yani şarkı sözleri: Sonsuza kadar daha uzun
Greater is the love of Christ
Yani şarkı sözleri: Tanrı aşkına büyüktür

[Chorus]
Yani şarkı sözleri: [Nakarat]
The Love of Christ-1 (The Love of Christ-1) Şarkı sözleri

Grace noktası öğesinden diğer Albümler