A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love He Has for You (O sizin için var aşk) Şarkı sözleri

Sanatçılar: Point of Grace (Grace noktası)

Albüm: The Whole Truth-3 (Tüm gerçeği-3)

When you're living for the love of
Yani şarkı sözleri: Ne zaman sevgisi için yaşıyoruz
A lifetime
Yani şarkı sözleri: Bir ömür boyu
You wonder if the waiting will ever end
Yani şarkı sözleri: Bekleyen son bulacak Eğer merak ediyorum
And the right from the wrong
Yani şarkı sözleri: Ve doğruyu yanlıştan
That you've guarded so long
Yani şarkı sözleri: Güle güle korunan
Is closer that it's ever been
Yani şarkı sözleri: Hiç oldu mu daha yakındır
But sometimes a moment of weakness
Yani şarkı sözleri: Ama bazen bir anlık bir zayıflıktı
Can sacrifice the treasure of time
Yani şarkı sözleri: Hazine zaman feda
And cause you to miss the miracle
Yani şarkı sözleri: Ve mucize özledim neden
That god longs for you to find
Yani şarkı sözleri: Tanrı'nın bulmak için can atıyor

[Chorus]
Yani şarkı sözleri: [Nakarat]
There's a love he has for you
Yani şarkı sözleri: O sizin için var aşk
There's a heart that he's been saving
Yani şarkı sözleri: O tasarruf bir kalp olduğunu
There's a joy beyond all measure
Yani şarkı sözleri: Tüm ölçü birimi ötesinde bir mutluluk
That only comes from waiting
Yani şarkı sözleri: Bu sadece beklemekten gelir
There's a love he has for you
Yani şarkı sözleri: O sizin için var aşk
It's more than the hope you're holding to
Yani şarkı sözleri: Daha fazlası için tuttuğun umut
And you will find the only love that's true
Yani şarkı sözleri: Ve sen-ecek bulmak doğrudur tek aşk
Is the love he has for you
Yani şarkı sözleri: O sizin için var aşk

When you're torn between today
Yani şarkı sözleri: Ne zaman bugün arasında yırtılmış
And tomorrow
Yani şarkı sözleri: Ve yarın
And holding out for something you
Yani şarkı sözleri: Ve bir şey için tuttuğun
Cannot see
Yani şarkı sözleri: Göremiyorum
There's a strength you can find
Yani şarkı sözleri: Sen-ebilmek bulmak güçlü
Knowing in god's own time
Yani şarkı sözleri: Tanrı'nın kendi içinde bile bile
You'll discover what he meant to be
Yani şarkı sözleri: O olması gerekiyordu keşfedeceksiniz
'Cause love like the father intended
Yani şarkı sözleri: Aşk gibi çünkü amaçlanan baba
Is more than just a state of the heart
Yani şarkı sözleri: Sadece kalp bir durumdur
So don't give up hope in the holding on
Yani şarkı sözleri: Tutarak umuduyla bu yüzden pes etme
'Cause no matter who you are
Yani şarkı sözleri: Kim olursan ol çünkü

[Chorus]
Yani şarkı sözleri: [Nakarat]
The Love He Has for You (O sizin için var aşk) Şarkı sözleri The Love He Has for You (O sizin için var aşk) Şarkı sözleri-2 The Love He Has for You (O sizin için var aşk) Şarkı sözleri-3 The Love He Has for You (O sizin için var aşk) Şarkı sözleri-4

Grace noktası öğesinden diğer Albümler