A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Steady On-2 (Sabit-2) Şarkı sözleri

Sanatçılar: Point of Grace (Grace noktası)

Albüm: Point of Grace Gift Tin (Noktası Grace hediye teneke)

Kicking up the dust, heaven or bust
Yani şarkı sözleri: Toz, cennet veya büstü kadar tekme
We're headed for the promised land
Yani şarkı sözleri: Vaat edilen topraklar için gidiyoruz
Since the moment we believed, we've been eager to leave
Yani şarkı sözleri: Biz inandık andan itibaren biz bırakmak istekli oldum
Like a child tugging daddy's hand
Yani şarkı sözleri: Babanın el çekiştirmeye bir çocuk gibi
May we never forget that patience is a virtue
Yani şarkı sözleri: Sabır bir erdemdir asla unutmak olabilir
Calm our anxious feet so faithful hands can serve you lord
Yani şarkı sözleri: Sadık eller size hizmet edebilir bu yüzden endişeli ayağımızı sakin lord

[Chorus:]
Yani şarkı sözleri: [Koro:]

We run up ahead, we lag behind you
Yani şarkı sözleri: Biz, biz gecikme git
It's hard to wait when heaven's on our mind
Yani şarkı sözleri: Bizim zihin üzerinde cenneti zaman beklemek zordur.
Teach our restless feet to walk beside you
Yani şarkı sözleri: Huzursuz ayaklarımız yanında yürümeyi öğretmek
'Cause in our hearts we're already gone
Yani şarkı sözleri: Çünkü bizim kalbimizde biz çoktan gittiler
Will you walk with us
Yani şarkı sözleri: Bizimle yürür müsün
Steady on
Yani şarkı sözleri: Sakin ol

We want to walk awhile
Yani şarkı sözleri: Bir süre yürümek istiyorum
We know that every mile is bringing us closer home
Yani şarkı sözleri: Her mil bize daha yakın eve getirdiğin biliyoruz
We want to tell the story
Yani şarkı sözleri: Hikaye anlatmak istiyorum
Of sinner bound for glory and turn to find we're not alone
Yani şarkı sözleri: Günahkar bir zafer için bağlı ve yalnız değiliz bulmak için açmak
When we walk in your light the lost will see you better
Yani şarkı sözleri: Senin ışığında yürürken kayıp daha iyi göreceksiniz
As the narrow road gets crowded lord won't you lead us...
Yani şarkı sözleri: Dar yol kalabalık alır gibi Tanrı değil bize yol...

[Chorus:]
Yani şarkı sözleri: [Koro:]

Steady me when the road of faith gets rocky
Yani şarkı sözleri: Yolun inanç kayalık geldiğinde beni sürekli
Oh ready me, for fears I cannot see
Yani şarkı sözleri: Oh, ı cant'görmek korkular için hazır
Lord won't you let me be a witness to your promise
Yani şarkı sözleri: Tanrım verdiğin sözü şahit olmama izin vermiyorsun
Won't you steady me
Yani şarkı sözleri: Bana sürekli olmayacak

[Chorus:]
Yani şarkı sözleri: [Koro:]

We run on up ahead, we lag behind you
Yani şarkı sözleri: Biz koşmak kadar devam et, biz gecikme
It's hard to wait when heaven's on our minds
Yani şarkı sözleri: Ne zaman aklımıza cenneti beklemek zordur.
Teach our restless feet to walk beside you
Yani şarkı sözleri: Huzursuz ayaklarımız yanında yürümeyi öğretmek
'Cause in our hearts we're already gone
Yani şarkı sözleri: Çünkü bizim kalbimizde biz çoktan gittiler

[Chorus:]
Yani şarkı sözleri: [Koro:]

Will you walk with us
Yani şarkı sözleri: Bizimle yürür müsün
Steady on...
Yani şarkı sözleri: Sakin ol...
Steady On-2 (Sabit-2) Şarkı sözleri Steady On-2 (Sabit-2) Şarkı sözleri-2

Grace noktası öğesinden diğer Albümler