A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rain Down on Me-5 (Yağmur aşağı bana-5 tarihinde) Şarkı sözleri

Sanatçılar: Point of Grace (Grace noktası)

Albüm: Point of Grace Gift Tin-2 (Grace hediye teneke 2 nokta)

Showers of sadness flood my soul
Yani şarkı sözleri: Duş hüzün ruhumu sel
In the dryness of my pain
Yani şarkı sözleri: Acımı kuruluk
I watch for the rainbow
Yani şarkı sözleri: Gökkuşağı için izle
When my heart turns gray
Yani şarkı sözleri: Ne zaman benim kalp döner gri
As I long for yesterday
Yani şarkı sözleri: Ben sürece dün için
I know that I need you
Yani şarkı sözleri: Sana ihtiyacım olduğunu biliyorsun
In the time that I stray
Yani şarkı sözleri: Ben sokak zamanında
So I'll follow like night after day
Yani şarkı sözleri: Bu yüzden gece günün ardından gibi takip edeceğim

(Chorus)
Yani şarkı sözleri: (Koro)
I need you to rain down on me please pour down your light
Yani şarkı sözleri: Yağmur istiyorum aşağı bana lütfen ışığınızı dökün
For this is my life-line
Yani şarkı sözleri: Bunun için yaşam benim işim
I need you to rain down on me
Yani şarkı sözleri: Rain on me istiyorum
The weather is fine when you rain on me
Yani şarkı sözleri: Hava güzel olduğunda rain on me
The weather is fine when you rain on me
Yani şarkı sözleri: Hava güzel olduğunda rain on me

The power of gladness takes control
Yani şarkı sözleri: Sevinç güç kontrolü ele alır.
When it's streaming from Your face
Yani şarkı sözleri: Ne zaman senin yüzünden akıyor
You vanish my sorrow
Yani şarkı sözleri: Benim üzüntü yok
You wash it away
Yani şarkı sözleri: O silsin
Like the sunlight in the rain
Yani şarkı sözleri: Gibi güneş ışığı yağmur altında
I know that I need You
Yani şarkı sözleri: Sana ihtiyacım olduğunu biliyorsun
In the time that I stray
Yani şarkı sözleri: Ben sokak zamanında
So I'll follow like night after day
Yani şarkı sözleri: Bu yüzden gece günün ardından gibi takip edeceğim

(Repeat Chorus)
Yani şarkı sözleri: (Koro tekrar)

Holy water falls as I lift my eyes
Yani şarkı sözleri: Ben gözlerimi Asansör gibi kutsal su düşüyor
From my own fate
Yani şarkı sözleri: Kendi kaderimi
Then heaven flows straight through my
Yani şarkı sözleri: Sonra cennet akar düz ile benim
heart as it carries your embrace
Yani şarkı sözleri: kalp, kucaklama taşır gibi

(Repeat Chorus)
Yani şarkı sözleri: (Koro tekrar)

The weather is fine when you rain on me
Yani şarkı sözleri: Hava güzel olduğunda rain on me
Rain Down on Me-5 (Yağmur aşağı bana-5 tarihinde) Şarkı sözleri Rain Down on Me-5 (Yağmur aşağı bana-5 tarihinde) Şarkı sözleri-2

Grace noktası öğesinden diğer Albümler