A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

My One Sin (In Life)-3 (Benim bir günah (içinde hayat) -3) Şarkı sözleri

Sanatçılar: Nat King Cole (Nat King Cole)

Albüm: 101 Hits: Nat King Cole-2 (101 sayısı: Nat King Cole-2)

Is it wrong wanting you
Yani şarkı sözleri: Eğer yanlış isteyen mı
Wanting you as I do?
Yani şarkı sözleri: Benim gibi Eğer isteyen?
Then my one sin in life
Yani şarkı sözleri: O zaman bir günahım hayat
Is wanting you
Yani şarkı sözleri: Eğer isteyen

Is it wrong to desire
Yani şarkı sözleri: Arzu nesi var
Lips that set me on fire?
Yani şarkı sözleri: Beni ateşe dudaklar mı?
Then my one sin in life
Yani şarkı sözleri: O zaman bir günahım hayat
Is wanting you
Yani şarkı sözleri: Eğer isteyen

You're my temptation
Yani şarkı sözleri: Benim günaha sen
My heaven, my bliss
Yani şarkı sözleri: Benim cennet, benim bliss
I never knew love
Yani şarkı sözleri: Hiç tanımadığım seviyorum
Could thrill me like this
Yani şarkı sözleri: Beni bu şekilde heyecan

So, if it's wrong loving you
Yani şarkı sözleri: Yani, eğer seni sevmek yanlışsa
Heart and soul as I do
Yani şarkı sözleri: Kalp ve ruh olarak ben yapmak
Then my one sin in life
Yani şarkı sözleri: O zaman bir günahım hayat
Is loving you
Yani şarkı sözleri: Seni sevmek

You're my temptation
Yani şarkı sözleri: Benim günaha sen
My heaven, my bliss
Yani şarkı sözleri: Benim cennet, benim bliss
I never knew love
Yani şarkı sözleri: Hiç tanımadığım seviyorum
Could thrill be like this
Yani şarkı sözleri: Heyecan bu gibi olabilir mi

So, if it's wrong loving you
Yani şarkı sözleri: Yani, eğer seni sevmek yanlışsa
Heart and soul as I do
Yani şarkı sözleri: Kalp ve ruh olarak ben yapmak
Then my one sin in life
Yani şarkı sözleri: O zaman bir günahım hayat
Is loving you
Yani şarkı sözleri: Seni sevmek
My One Sin (In Life)-3 (Benim bir günah (içinde hayat) -3) Şarkı sözleri

Nat King Cole öğesinden diğer Albümler