A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Love is Here to Stay-316 (Burada kal-316 için aşktır) Şarkı sözleri

Sanatçılar: Nat King Cole (Nat King Cole)

Albüm: Legend: The Nat King Cole Collection - 60 Classic Tracks (Gösterge: Nat King Cole koleksiyonu - 60 klasik parça)

It's very clear, our love is here to stay
Yani şarkı sözleri: Çok açık ki, bizim aşk burada kalmak 's.
Not for a year but ever and a day
Yani şarkı sözleri: Değil ama hiç bir yıl ve bir gün için
The radio and the telephone and the movies that we know
Yani şarkı sözleri: Radyo ve telefon ve bildiğimiz Filmler
May just be passing fancies and in time may go
Yani şarkı sözleri: Sadece geçen hoşlanıyor olabilir ve zaman içinde gidebilir

But oh, my dear, our love is here to stay
Yani şarkı sözleri: Ama benim canım, aşkımız kalmak işte
Together we're going a long, long way
Yani şarkı sözleri: Beraber uzun bir yol gideceğiz
In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble
Yani şarkı sözleri: Rockies harap zamanında Gibraltar düşmek
They're only made of clay
Yani şarkı sözleri: Hepsi sadece topraktan yapılmış
But our love is here to stay
Yani şarkı sözleri: Ama aşkımız burada kalmak 's.

In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble
Yani şarkı sözleri: Rockies harap zamanında Gibraltar düşmek
They're only made of clay
Yani şarkı sözleri: Hepsi sadece topraktan yapılmış
But our love is here to stay
Yani şarkı sözleri: Ama aşkımız burada kalmak 's.
Love is Here to Stay-316 (Burada kal-316 için aşktır) Şarkı sözleri

Nat King Cole öğesinden diğer Albümler