A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lost In Your Love-1 (Senin aşk-1 kaybetti) Şarkı sözleri

Sanatçılar: At Vance (At Vance)

Albüm: No Escape-3 (Hiçbir kaçış-3)

The summer breeze in your hair
Yani şarkı sözleri: Saçında yaz esintisi
Seems to be so warm and tender
Yani şarkı sözleri: Çok sıcak ve ihale gibi görünüyor
Is your love really true
Yani şarkı sözleri: Aşk gerçekten doğru mu
That it can't stand anything
Yani şarkı sözleri: Bir şey dayanamıyorum
Where we gotta go through
Yani şarkı sözleri: Nereye gitmemiz gerek
Then I'll send my love to you
Yani şarkı sözleri: O zaman sana aşkım göndereceğiz

Through the dark and the night
Yani şarkı sözleri: Karanlık ve gece
Through the day and the light
Yani şarkı sözleri: Gün ve ışık ile
I will hold you forever
Yani şarkı sözleri: Seni sonsuza kadar tutacak
Anywhere that you go
Yani şarkı sözleri: Gittiğin her yerde
I would share all my dreams
Yani şarkı sözleri: Tüm hayallerimi paylaşmak istiyorsunuz
But it seems that you don't understand
Yani şarkı sözleri: Ama görünüşe göre seni anlamıyorum

That I am lost in your love
Yani şarkı sözleri: Aşkınla kayboldum
'Cause you
Yani şarkı sözleri: Çünkü sen
Came like a force from above
Yani şarkı sözleri: Yukarıdan bir güç gibi geldi
So I will open my heart
Yani şarkı sözleri: Bu yüzden kalbim açılacaktır
Won't you try
Yani şarkı sözleri: Denemeyeceksin
Try to make a new start
Yani şarkı sözleri: Yeni bir başlangıç yapmayı deneyin

But times may change as they say
Yani şarkı sözleri: Ama dedikleri gibi kez değişebilir
But my love for you is far beyond their range
Yani şarkı sözleri: Ama sana aşkım çok onların aralığıdır
Nobody's with me as I'm on my way
Yani şarkı sözleri: Yolda benim kadar kimse benimle değil
Watchin the waves in the sea searchin for my destiny
Yani şarkı sözleri: benim kaderim searchin denizin dalgaları izlerken

Through the dark and the night
Yani şarkı sözleri: Karanlık ve gece
Through the day and the light
Yani şarkı sözleri: Gün ve ışık ile
I will hold you forever
Yani şarkı sözleri: Seni sonsuza kadar tutacak
Anywhere that you go
Yani şarkı sözleri: Gittiğin her yerde
I would share all my dreams
Yani şarkı sözleri: Tüm hayallerimi paylaşmak istiyorsunuz
But it seems that you don't understand
Yani şarkı sözleri: Ama görünüşe göre seni anlamıyorum

That I am lost in your love
Yani şarkı sözleri: Aşkınla kayboldum
'Cause you
Yani şarkı sözleri: Çünkü sen
Came like a force from above
Yani şarkı sözleri: Yukarıdan bir güç gibi geldi
So I will open my heart
Yani şarkı sözleri: Bu yüzden kalbim açılacaktır
Won't you try
Yani şarkı sözleri: Denemeyeceksin
Try to make a new start
Yani şarkı sözleri: Yeni bir başlangıç yapmayı deneyin
Lost In Your Love-1 (Senin aşk-1 kaybetti) Şarkı sözleri Lost In Your Love-1 (Senin aşk-1 kaybetti) Şarkı sözleri-2