A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Light of the World-9 (Işık, Dünya-9) Şarkı sözleri

Sanatçılar: Point of Grace (Grace noktası)

Albüm: A Christmas Story-1 (Bir Noel hikayesi-1)

Light of the world, shine down on Bethlehem
Yani şarkı sözleri: Işık dünyanın üzerinde Bethlehem Parlatıcı aşağı
God in His glory has sent us a Son
Yani şarkı sözleri: Tanrı onun zafer'ya bize bir oğul gönderdi
Shout from on high, out in the street
Yani şarkı sözleri: Üzerinden yüksek üzerinde dışarı sokakta Not
Jesus, our Savior is born
Yani şarkı sözleri: Tanrım, bizim Kurtarıcımız doğar

Bright shining star, shine down on everyone
Yani şarkı sözleri: Parlak yıldız, Parlatıcı herkes aşağı parlayan
God in His mercy has sent us a Son
Yani şarkı sözleri: Merhametli Tanrı bize bir oğul gönderdi
The shepherds will cry, praise to the Lord
Yani şarkı sözleri: Çobanlar ağlayacak, için Tanrı'ya dua
Jesus, our Savior is born
Yani şarkı sözleri: Tanrım, bizim Kurtarıcımız doğar

Alleluia, baby Jesus
Yani şarkı sözleri: Alleluia, Bebek İsa
Alleluia, baby Jesus
Yani şarkı sözleri: Alleluia, Bebek İsa
Jesus, our Savior is born
Yani şarkı sözleri: Tanrım, bizim Kurtarıcımız doğar
Sing Alleluia
Yani şarkı sözleri: Elhamdülillah şarkı

Light of the world, shine down on Bethlehem
Yani şarkı sözleri: Işık dünyanın üzerinde Bethlehem Parlatıcı aşağı
God in His glory has sent us a Son
Yani şarkı sözleri: Tanrı onun zafer'ya bize bir oğul gönderdi
Shout from on high and out in the street
Yani şarkı sözleri: Yüksek ve dışarı sokakta Not
Jesus, our Savior
Yani şarkı sözleri: Tanrım, bizim Kurtarıcımız

No, don't you know He's born
Yani şarkı sözleri: Hayır, o doğar bilmiyor musun
Don't you know
Yani şarkı sözleri: Bilmiyor musun

Alleluia, baby Jesus
Yani şarkı sözleri: Alleluia, Bebek İsa
Alleluia, baby Jesus
Yani şarkı sözleri: Alleluia, Bebek İsa
Jesus, our Savior is born
Yani şarkı sözleri: Tanrım, bizim Kurtarıcımız doğar
Sing Alleluia
Yani şarkı sözleri: Elhamdülillah şarkı

Alleluia, baby Jesus
Yani şarkı sözleri: Alleluia, Bebek İsa
Alleluia, baby Jesus
Yani şarkı sözleri: Alleluia, Bebek İsa
Jesus, our Savior is born
Yani şarkı sözleri: Tanrım, bizim Kurtarıcımız doğar
Sing Alleluia
Yani şarkı sözleri: Elhamdülillah şarkı

Joy to the world
Yani şarkı sözleri: Dünya için joy

Light of the World-9 (Işık, Dünya-9) Şarkı sözleri

Grace noktası öğesinden diğer Albümler