A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leather Pants (Deri pantolon) Şarkı sözleri

Sanatçılar: Juliana Hatfield (Juliana Hatfield)

Albüm: Juliana's Pony: Total System Failure (Juliana's Pony: Total System Failure)

That's it
Yani şarkı sözleri: İşte böyle
I'm staying home
Yani şarkı sözleri: Evde kalıyorum
Don't even try to make me go
Yani şarkı sözleri: Gitmem deneme bile
If you put on your leather pants
Yani şarkı sözleri: Eğer deri pantolonunu giy
A Yankee boy in a cowboy hat
Yani şarkı sözleri: Kovboy şapkalı bir Yankee çocuk

Do you even know what you're doing?
Yani şarkı sözleri: Ne yaptığını biliyor musun?

Apparently you think it's pretty cool
Yani şarkı sözleri: Görünüşe göre hoş serin olduğunu düşünüyorum
But that bad boy style is wearing you
Yani şarkı sözleri: Ama bu kötü çocuk stilini giyiyor
Did you learn how to herd cattle in prep school?
Yani şarkı sözleri: Hazırlık Okulu sığır sürüsü nereden öğrendin?

Could you just pretend you don't know me?
Yani şarkı sözleri: Sadece beni tanımıyormuş gibi davran?

Take off those leather pants
Yani şarkı sözleri: Bu deri pantolonu çıkarırsan
You can't go out like that
Yani şarkı sözleri: Bu şekilde dışarı çıkamazsın
You really don't look phat
Yani şarkı sözleri: Gerçekten phat bakma
I can't be seen with a man wearing leather pants
Yani şarkı sözleri: Deri pantolon giyen bir adamla görülemez

Look into my eyes
Yani şarkı sözleri: Gözlerimin içine bak
Where the truth is
Yani şarkı sözleri: Gerçek nerede
Do you realize you look stupid?
Yani şarkı sözleri: Aptal gibi farkında mısın?
Get rid of those leather pants
Yani şarkı sözleri: Bu deri pantolon kurtulmak
I can't go out like that
Yani şarkı sözleri: Bu şekilde dışarı çıkamazsın
You really don't look phat
Yani şarkı sözleri: Gerçekten phat bakma
I can't get down with a Yankee in a cowboy hat
Yani şarkı sözleri: Kovboy şapkalı bir Yankee ile aşağı inemeyiz
Leather Pants (Deri pantolon) Şarkı sözleri