A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fearless Heart-3 (Korkusuz kalp-3) Şarkı sözleri

Sanatçılar: Point of Grace (Grace noktası)

Albüm: How You Live-1 (Nasıl Live-1)

For even the most trusting soul
Yani şarkı sözleri: Hatta en güvenen ruhu için
This world can be a scary place
Yani şarkı sözleri: Bu dünya korkunç bir yer olabilir
So much that we can't control
Yani şarkı sözleri: O kadar biz kontrol edemiyorum
In every moment that we face
Yani şarkı sözleri: Karşılaştığımız her an

When a thousand what ifs
Yani şarkı sözleri: Binlerce zaman ne IFS
Whisper in our ears
Yani şarkı sözleri: -Kulağımıza fısıltı
We remember who's we are
Yani şarkı sözleri: Biz Biz kim hatırlıyorum vardır
And watch them disappear
Yani şarkı sözleri: Ve onları yok izle

I wanna live with a fearless heart
Yani şarkı sözleri: Korkusuz bir kalple yaşamak istiyorum
Courage that's coming from trust in God
Yani şarkı sözleri: Tanrı'ya güven geliyor cesaret
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Yani şarkı sözleri: Yolun karanlık görünse de sürekli bana rehberlik ediyor
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Yani şarkı sözleri: Yaşamak, korkusuz bir kalple yaşamak istiyorum istiyorum

There are worries chasing everyone
Yani şarkı sözleri: Herkes peşinde endişeler vardır
It's evident in times like these
Yani şarkı sözleri: Bu gibi zamanlarda belirgindir
But I have found the confidence that comes
Yani şarkı sözleri: Ama gelen güven bulduk
From time I spend on my knees
Yani şarkı sözleri: Dizlerimin üstüne kalırsam

There's a truth I'm holding onto
Yani şarkı sözleri: Orada bir gerçektir üzerine tutuyorum
As these days unfold
Yani şarkı sözleri: Bu gün açığa çıktıkça
Greater is He, God is in you
Yani şarkı sözleri: O, büyük Tanrı içinde olduğunu
And hear it in the world
Yani şarkı sözleri: Ve dünyada duymak

I wanna live with a fearless heart
Yani şarkı sözleri: Korkusuz bir kalple yaşamak istiyorum
Courage that's coming from trust in God
Yani şarkı sözleri: Tanrı'ya güven geliyor cesaret
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Yani şarkı sözleri: Yolun karanlık görünse de sürekli bana rehberlik ediyor
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Yani şarkı sözleri: Yaşamak, korkusuz bir kalple yaşamak istiyorum istiyorum

He's my strength, He's my shelter
Yani şarkı sözleri: O benim gücüm, o benim barınağım
He is with me all the way
Yani şarkı sözleri: Benimle sonuna kadar
He's my light and my salvation
Yani şarkı sözleri: O benim ışığım ve benim kurtuluşum.
Of whom shall I be afraid, of whom shall I be afraid?
Yani şarkı sözleri: Kime ben olacaktır korkuyor, bunlardan korkmak?

I wanna live with a fearless heart
Yani şarkı sözleri: Korkusuz bir kalple yaşamak istiyorum
Courage that's coming from trust in God
Yani şarkı sözleri: Tanrı'ya güven geliyor cesaret
It's constantly guiding me though the road may seem dark, yeah
Yani şarkı sözleri: Yolun Evet karanlık, görünse de sürekli bana rehberlik ediyor

I wanna live with a fearless heart
Yani şarkı sözleri: Korkusuz bir kalple yaşamak istiyorum
Courage that's coming from trust in God
Yani şarkı sözleri: Tanrı'ya güven geliyor cesaret
It's constantly guiding me though the road is dark
Yani şarkı sözleri: Yolun karanlık olsa da bu sürekli bana rehberlik ediyor
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Yani şarkı sözleri: Yaşamak, korkusuz bir kalple yaşamak istiyorum istiyorum

With a fearless heart, with a fearless heart
Yani şarkı sözleri: Bir korkusuz kalple, korkusuz bir kalp
With a fearless heart
Yani şarkı sözleri: Korkusuz bir kalple


Fearless Heart-3 (Korkusuz kalp-3) Şarkı sözleri Fearless Heart-3 (Korkusuz kalp-3) Şarkı sözleri-2

Grace noktası öğesinden diğer Albümler