A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evergreen-2 (Evergreen-2) Şarkı sözleri

Sanatçılar: Roger Whittaker (Roger Whittaker)

Albüm: The Wind Beneath My Wings (Beneath My Wings Rüzgar)

Love, soft as an easy chair
Yani şarkı sözleri: Aşk, bir sandalye gibi yumuşak
Love, fresh as the morning air
Yani şarkı sözleri: Aşk, sabah hava taze
One love that is shared by two
Yani şarkı sözleri: İki tarafından paylaşılan bir aşk
I have found with you
Yani şarkı sözleri: Seninle bulduk
Like a rose under the April snow
Yani şarkı sözleri: Bir gül gibi Nisan kar altında
I was always certain love would grow
Yani şarkı sözleri: Ben her zaman aşk büyüyecek belirli
Love, ageless and evergreen
Yani şarkı sözleri: Aşk, yaşlanmayan ve evergreen
Seldom seen by two
Yani şarkı sözleri: Nadiren iki tarafından görülen
You and I will
Yani şarkı sözleri: Sen ve ben
Make each night the first
Yani şarkı sözleri: Her gece yapmak ilk
Everyday a beginning
Yani şarkı sözleri: Her gün bir başlangıç
Spirits rise and their dance is unrehearsed
Yani şarkı sözleri: Ruhları yükselişi ve danslarının provasız
They warm and excite us
Yani şarkı sözleri: Onlar sıcak ve bizi heyecanlandırmak
Cause we have the brightest love
Yani şarkı sözleri: Neden biz-si olmak parlak aşk
Two lights that shine as one Morning glory and midnight sun
Yani şarkı sözleri: Bir Morning glory ve gece yarısı güneşi parlaklık iki ışık
Time, we've learned to sail above
Yani şarkı sözleri: Zaman, yukarıda denize açılmayı öğrendim biz
Time, won't change the meaning of one love
Yani şarkı sözleri: Zaman, bir aşkın anlamını değiştirmez
Ageless and ever evergreen
Yani şarkı sözleri: Yaşlanmayan ve hiç Unutulmayan
Evergreen-2 (Evergreen-2) Şarkı sözleri

Roger Whittaker öğesinden diğer Albümler