A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blue Skies-76 (Mavi gökyüzü-76) Şarkı sözleri

Sanatçılar: Point of Grace (Grace noktası)

Albüm: Free to Fly (Özgür-e doğru sinek)

On days of gray
Yani şarkı sözleri: Gri günlerde
When doubt clouds my view
Yani şarkı sözleri: Ne zaman şüphe benim görüşüme bulutlar
It's so hard to see past my fears
Yani şarkı sözleri: Korkularım görmek çok zor
My strength seems to fade
Yani şarkı sözleri: Gücümü fade gibi görünüyor
And it's all I can do
Yani şarkı sözleri: Ve yapabileceğim tek şey
To hold on, 'til the light reappears
Yani şarkı sözleri: Bekle, ışık yeniden görüntülenirse için
Still, I believe though some rain's bound to fall
Yani şarkı sözleri: Bazı yağmur düşmeye bağlı rağmen yine de, sanırım
That you're here next to me
Yani şarkı sözleri: Burada benim yanımda olduğunu
And you're over it all
Yani şarkı sözleri: Siz de tüm bitti

[Chorus]
Yani şarkı sözleri: [Nakarat]
Lord, the sky's still blue
Yani şarkı sözleri: Tanrım, gökyüzü hala mavi
For my hope is in you
Yani şarkı sözleri: Benim umudum sensin
You're my joy
Yani şarkı sözleri: Benim sevinç sen
You're the dream that's still alive
Yani şarkı sözleri: Sen hala yaşıyor rüyasın
Like the wind at my back
Yani şarkı sözleri: Benim arka Rüzgar gibi
And the sun on my face
Yani şarkı sözleri: Ve güneş yüzüme
You are life
Yani şarkı sözleri: Hayat vardır
You're grace
Yani şarkı sözleri: Grace sensin
You are blue skies
Yani şarkı sözleri: Mavi gökyüzü vardır
You're my blue skies
Yani şarkı sözleri: Sen benim mavi gökyüzü

When nights are long
Yani şarkı sözleri: Ne zaman gece uzun
Seems the dark has no end
Yani şarkı sözleri: Karanlık sonu yoktur gibi görünüyor
Still we walk on in light of the truth
Yani şarkı sözleri: Hala biz gerçeği ışığında yürüyüş
For waiting beyond
Yani şarkı sözleri: Ötesinde bekliyor
Where the morning begins
Yani şarkı sözleri: Sabah nerede başlar
Is the dawn, and you're mercy anew
Yani şarkı sözleri: Şafak, ve sen yeniden merhamet.
Oh, to believe we're alive in you're love
Yani şarkı sözleri: Oh, inanmak içinde yaşıyoruz aşkımsın
There is so much to see
Yani şarkı sözleri: Görmek için çok şey var.
If we keep looking up
Yani şarkı sözleri: Eğer biz aramaya devam

[Chorus]
Yani şarkı sözleri: [Nakarat]

You fill the heavens with hope and a higher love
Yani şarkı sözleri: Göklerin umut ve daha yüksek bir sevgi ile doldurmak
A picture, a promise for life
Yani şarkı sözleri: Bir resim, bir söz yaşam için
Blue Skies-76 (Mavi gökyüzü-76) Şarkı sözleri Blue Skies-76 (Mavi gökyüzü-76) Şarkı sözleri-2

Grace noktası öğesinden diğer Albümler