A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Any Way-3 (Herhangi bir şekilde-3) Şarkı sözleri

Sanatçılar: Point of Grace (Grace noktası)

Albüm: How You Live-1 (Nasıl Live-1)

Setting out, what a child, my steps ahead of my mind
Yani şarkı sözleri: Ayar dışarı, ne bir çocuk, benim adım aklımı önde
Not a doubt, 'til You knocked me off my paradigm
Yani şarkı sözleri: Beni benim paradigma çaldı kadar şüphe yoktur,
Simple me, only trying to see You in the stained glass
Yani şarkı sözleri: Basit bana sadece vitray içinde görmek için çalışıyorum
I walked right past the unexpected
Yani şarkı sözleri: Ben beklenmedik atladım

Anyway You wanna show me
Yani şarkı sözleri: Yine de bana göstermek istiyorum
All Your glory
Yani şarkı sözleri: Tüm zafer
Anywhere You choose to speak
Yani şarkı sözleri: Konuşmak için seçtiğiniz her bir yerde
Tell Your story
Yani şarkı sözleri: Hikayeni anlat

In the low or lofty places
Yani şarkı sözleri: Düşük veya Yüce yerlerde
Strangers faces
Yani şarkı sözleri: Yabancı yüzler
Anywhere
Yani şarkı sözleri: Her yerde
Any way
Yani şarkı sözleri: Neyse

Doubt that I would have found You there in Bethlehem
Yani şarkı sözleri: Sen orada Bethlehem bulamazdım şüphe
No surprise, You changed the world through fishermen
Yani şarkı sözleri: Sürpriz, balıkçılar aracılığıyla dünya değişti
Good to know, You would go so far to finally get through
Yani şarkı sözleri: İyi bilmek, defa sonunda ulaşmak için giderdim
That's just like You and so unlike me
Yani şarkı sözleri: Sadece sen ve bu yüzden gibi benim

Anyway You wanna show me
Yani şarkı sözleri: Yine de bana göstermek istiyorum
All Your glory
Yani şarkı sözleri: Tüm zafer
Anywhere You choose to speak
Yani şarkı sözleri: Konuşmak için seçtiğiniz her bir yerde
Tell Your story
Yani şarkı sözleri: Hikayeni anlat

In the low or lofty places
Yani şarkı sözleri: Düşük veya Yüce yerlerde
Strangers faces
Yani şarkı sözleri: Yabancı yüzler
Anywhere
Yani şarkı sözleri: Her yerde
Any way
Yani şarkı sözleri: Neyse

In the alley, on the rooftop
Yani şarkı sözleri: Sokakta, çatı üzerinde
At the end of a rocky road, You don't stop
Yani şarkı sözleri: Kayalık bir yol sonunda, sakın durma
On a mountain, in a rainstorm
Yani şarkı sözleri: Bir dağ üzerinde bir yağmur fırtınası
In the eyes of a mother with her newborn
Yani şarkı sözleri: Bir anne ile onun yeni doğmuş gözünde

In the back pew, at the altar
Yani şarkı sözleri: Arka sıra içinde bir sunak
At the well where You gave the woman water
Yani şarkı sözleri: İyi nerede su kadın verdi
In the chaos, in the holy
Yani şarkı sözleri: Kargaşada, kutsal
In the darkness, anywhere a heart beats
Yani şarkı sözleri: Karanlıkta, herhangi bir yerde bir kalbi atıyor
Anywhere a heart beats
Yani şarkı sözleri: Her yerde bir kalbi atıyor

Anyway You wanna show me
Yani şarkı sözleri: Yine de bana göstermek istiyorum
All Your glory
Yani şarkı sözleri: Tüm zafer
Anywhere You choose to speak
Yani şarkı sözleri: Konuşmak için seçtiğiniz her bir yerde
Tell Your story
Yani şarkı sözleri: Hikayeni anlat

In the low or lofty places
Yani şarkı sözleri: Düşük veya Yüce yerlerde
Strangers faces
Yani şarkı sözleri: Yabancı yüzler
Anywhere
Yani şarkı sözleri: Her yerde
Any way
Yani şarkı sözleri: Neyse

Anyway You wanna show me
Yani şarkı sözleri: Yine de bana göstermek istiyorum
All Your glory
Yani şarkı sözleri: Tüm zafer
Anywhere You choose to speak
Yani şarkı sözleri: Konuşmak için seçtiğiniz her bir yerde
Tell Your story
Yani şarkı sözleri: Hikayeni anlat

In the low or lofty places
Yani şarkı sözleri: Düşük veya Yüce yerlerde
Strangers faces
Yani şarkı sözleri: Yabancı yüzler
Anywhere
Yani şarkı sözleri: Her yerde
Any way
Yani şarkı sözleri: Neyse


Any Way-3 (Herhangi bir şekilde-3) Şarkı sözleri Any Way-3 (Herhangi bir şekilde-3) Şarkı sözleri-2

Grace noktası öğesinden diğer Albümler