A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ความสามารถและ Eyedea

Eyedea & Abilities (ความสามารถและ Eyedea)

Eyedea และความสามารถ (มักย่อว่าเป็น E และ A) ถูกคู่การแร็พดี้อเมริกันมีอิทธิพลจาก Saint Paul มินนิโซตา ประกอบด้วยความสามารถของ DJ (Gregory Keltgen) และแร็ป Eyedea (มิเชล Larsen) กลุ่มก่อตั้งขึ้นใน 1993 และกลายเป็น ตัวเลขที่โดดเด่นของยุค 90 ใต้ดินฉากฮิปฮอป รู้จักสำหรับ Larsen ของปรัชญาและเนื้อเพลงสติต่อสังคม พร้อมกับฟิวชั่นทดลองแบบไดนามิกของ Keltgen องค์ประกอบสำนวน จากทั้งแร็พ และร็อค ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มถูกใช้งานจนตายของ Larsen ในเดือน 2553 ตุลาคม