A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คอแจ๊ส และแม็กซ์แกว่ง

The Jazz & Swing Collection (คอแจ๊ส และแม็กซ์แกว่ง)

Django ส (ออกเสียง: [dʒɑ̃ɡo ʁenɑʁt]; 23 1910 มกราคม-16 1953 พฤษภาคม) นักแต่งเพลงและนักกีตาร์แจ๊สที่มากความสามารถบุกเบิก