Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

สาบานว่า จะแบ่งดี

Sworn to a Great Divide (สาบานว่า จะแบ่งดี)

Soilwork เป็นวงสวีดิชเดธเมโลหะจากเฮลซิงบอร์ก นอกจากนี้พวกเขากำลังจะลงระเบิดนิวเคลียร์ เกิดขึ้นในปลายปี 1995 Björn Strid และปีเตอร์ Wichers เดิมภายใต้ชื่อสายพันธุ์ที่ด้อยกว่า วงเปลี่ยนชื่อในปลายปี 1996 Soilwork (หมายถึง "การทำงานตั้งแต่")