A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ชื่อเสียงและความต้านทาน 1937-1943

Renown & Resistance 1937-1943 (ชื่อเสียงและความต้านทาน 1937-1943)

Django ส (ออกเสียง: [dʒɑ̃ɡo ʁenɑʁt]; 23 1910 มกราคม-16 1953 พฤษภาคม) นักแต่งเพลงและนักกีตาร์แจ๊สที่มากความสามารถบุกเบิก