A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eyedea & förmågor

Eyedea & Abilities (Eyedea & förmågor)

Eyedea & förmågor (ofta förkortat E & A) var en inflytelserik amerikansk indie rap duo från Saint Paul, Minnesota, bestående av DJ förmågor (Gregory Keltgen) och rapparen Eyedea (Micheal Larsen). Gruppen grundades 1993 och blev en framstående person av 90-talet underground hip hop scenen, känd för Larsen är filosofiska och socialt medvetna texter, tillsammans med Keltgens dynamiska experimental fusion av stilistiska element från både rap rock, samt och elektronisk musik. Gruppen var aktiv fram till Larsens död i oktober 2010.