A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yes, I Believe-1 (Ja, jag tror-1) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: Free to Fly-1 (Fri att flyga-1)

Words & music by joel lindsay & tony wood
Låttexter av vilket innebär: Ord & musik av joel lindsay & tony trä

When I said that I would follow
Låttexter av vilket innebär: När jag sa att jag skulle följa
It was with an honest heart
Låttexter av vilket innebär: Det var med en ärlig hjärta
But I didn't fully understand the cost
Låttexter av vilket innebär: Men jag förstod fullt kostnaden
'cause there are saints throughout the ages
Låttexter av vilket innebär: Orsak det finns heliga genom tiderna
And there are those today
Låttexter av vilket innebär: Och det finns de idag
Who show us what it really means to carry the cross
Låttexter av vilket innebär: Som visar oss vad det verkligen innebär att bära korset
That only fuels my devotion
Låttexter av vilket innebär: Som underblåser bara min hängivenhet
No matter what comes I will say
Låttexter av vilket innebär: Oavsett vad kommer jag säga

(chorus)
Låttexter av vilket innebär: (chorus)
Yes, I believe
Låttexter av vilket innebär: Ja, jag tror
I believe with all that is in me
Låttexter av vilket innebär: Jag tror med allt som är i mig
Yes, I believe
Låttexter av vilket innebär: Ja, jag tror
Though the world rises up against me
Låttexter av vilket innebär: Även om världen stiger upp mot mig
I will be faithful
Låttexter av vilket innebär: Jag kommer att vara trogen
To the choice I have made
Låttexter av vilket innebär: Till valet har jag gjort
I am determined
Låttexter av vilket innebär: Jag är fast besluten
I will not be ashamed
Låttexter av vilket innebär: Jag kommer inte skämmas
To live so the whole world can see
Låttexter av vilket innebär: För att leva så hela världen kan se
That yes, I believe
Låttexter av vilket innebär: Så ja, jag tror

There will never be a reason
Låttexter av vilket innebär: Det kommer aldrig finnas skäl
To lose this confidence
Låttexter av vilket innebär: Att förlora förtroendet
For I have found where my assurance lies
Låttexter av vilket innebär: För jag har hittat var min försäkran ligger
It is not in my own power
Låttexter av vilket innebär: Det är inte i min egen makt
But in who my savior is
Låttexter av vilket innebär: Men som min Frälsare är
And the truth of this conviction
Låttexter av vilket innebär: Och sanningen i denna övertygelse
Makes me shout to the sky
Låttexter av vilket innebär: Gör mig skrika till himlen

(repeat chorus)
Låttexter av vilket innebär: (upprepa chorus)

Yes, I believe he is risen
Låttexter av vilket innebär: Ja, jag tror han är uppstånden
Yes, I believe we are forgiven
Låttexter av vilket innebär: Ja, jag tror vi är förlåtna
Yes, I believe and one day we'll see him
Låttexter av vilket innebär: Ja, jag tror och en dag vi får se honom
And together we'll say
Låttexter av vilket innebär: Och tillsammans ska vi säga

(repeat chorus)
Låttexter av vilket innebär: (upprepa chorus)

Yes, I Believe-1 (Ja, jag tror-1) Låttexter av Yes, I Believe-1 (Ja, jag tror-1) Låttexter av-2 Yes, I Believe-1 (Ja, jag tror-1) Låttexter av-3 Yes, I Believe-1 (Ja, jag tror-1) Låttexter av-4

Fler album från Punkt av nåd