A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Worthless-6 (Värdelös-6) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: Point of Grace Gift Tin (Punkt av Grace gåva Tin)

I woke up today with a revelation
Låttexter av vilket innebär: Jag vaknade idag med en uppenbarelse
An introduction to the truth
Låttexter av vilket innebär: En introduktion till sanningen
I knew the world was round
Låttexter av vilket innebär: Jag visste att världen var rund
What goes up comes down
Låttexter av vilket innebär: Vad går upp kommer ner
And maybe I
Låttexter av vilket innebär: Och jag kanske
Finally got it figured out
Låttexter av vilket innebär: Slutligen fick listat det ut
Chorus
Låttexter av vilket innebär: Chorus
A moment is worthless
Låttexter av vilket innebär: Ett ögonblick är värdelös
No meaning, purpose
Låttexter av vilket innebär: Någon mening, syfte
Every breath is just wasted
Låttexter av vilket innebär: Varje andetag är bara bortkastad
If you are not the center of my world
Låttexter av vilket innebär: Om du inte är mitt i min värld
I'm just drifting, barely existing
Låttexter av vilket innebär: Jag bara drifting, knappt befintliga
Every minute without you
Låttexter av vilket innebär: Varje minut utan dig
Is worthless
Låttexter av vilket innebär: Är värdelös
You know the state of my condition
Låttexter av vilket innebär: Du vet statligt av mitt tillstånd
And yet you hold me anyway
Låttexter av vilket innebär: Och ändå du håller mig ändå
So I won't take a step unless it's your direction
Låttexter av vilket innebär: Så jag inte kommer ta ett steg om det inte är din riktning
Where was I
Låttexter av vilket innebär: Var är jag
Before I finally realized
Låttexter av vilket innebär: Innan jag slutligen förstod
Chorus
Låttexter av vilket innebär: Chorus
There's a void in my heart
Låttexter av vilket innebär: Det finns ett tomrum i mitt hjärta
Where it's empty and dark
Låttexter av vilket innebär: Där det är tomt och mörkt
Without You and Your love
Låttexter av vilket innebär: Utan dig och din kärlek
Lord, I'm broken apart
Låttexter av vilket innebär: Herre, är jag uppdelad
I surrender my life
Låttexter av vilket innebär: Jag ge upp mitt liv
To be right where You are
Låttexter av vilket innebär: Vara rätt där du är
Worthless-6 (Värdelös-6) Låttexter av

Fler album från Punkt av nåd