A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

With a Little Bit of Luck-1 (Med lite tur-1) Låttexter av

Konstnärer: Nat King Cole (Nat King Cole)

Albumet: Those Lazy-Hazy-Crazy Days of Summer/My Fair Lady (De lata-Hazy-Crazy dagarna av sommar/My Fair Lady)

The lord above gave man an arm of iron
Låttexter av vilket innebär: Herren ovan gav mannen en arm av järn
So he could do his job and never shirk
Låttexter av vilket innebär: Så han kunde göra sitt jobb och aldrig smita
The lord above gave man an arm of iron
Låttexter av vilket innebär: Herren ovan gav mannen en arm av järn
But, with a little bit of luck, with a little bit of luck
Låttexter av vilket innebär: Men, med lite tur, med lite tur
Someone else will do the blinkin' work
Låttexter av vilket innebär: Någon annan kommer att göra blinkin' arbete
(with a little bit, with a little bit)
Låttexter av vilket innebär: (med lite, med lite)
(with a little bit of luck you'll never work)
Låttexter av vilket innebär: (med lite tur kommer du aldrig att arbeta)

The lord above made liquor for temptation
Låttexter av vilket innebär: Herren ovan gjort sprit för frestelsen
To see if man could turn away from sin
Låttexter av vilket innebär: Att se om man kunde vända bort från synden
The lord above made liquor for temptation
Låttexter av vilket innebär: Herren ovan gjort sprit för frestelsen
But, with a little bit of luck, with a little bit of luck
Låttexter av vilket innebär: Men, med lite tur, med lite tur
When temptation comes you'll give right in
Låttexter av vilket innebär: När frestelsen kommer du ge rätt i
(with a little bit, with a little bit)
Låttexter av vilket innebär: (med lite, med lite)
(with a little bit of luck you'll give right in)
Låttexter av vilket innebär: (med lite tur du ska ge rätt i)

Oh you can walk the straight and narrow
Låttexter av vilket innebär: Åh kan du gå det raka och smalt
But with a little bit of luck you'll run amok
Låttexter av vilket innebär: Men med lite tur kommer du löper amok

The gentle sex was made for man t'marry
Låttexter av vilket innebär: Den milda kön gjordes för man t'marry
To share his nest and see his food is cooked
Låttexter av vilket innebär: Att dela sitt bo och se hans mat är tillagad
The gentle sex was made for man t'marry
Låttexter av vilket innebär: Den milda kön gjordes för man t'marry
But, with a little bit of luck, with a little bit of luck
Låttexter av vilket innebär: Men, med lite tur, med lite tur
You can have it all and not get hooked
Låttexter av vilket innebär: Du kan få allt och fastna inte
(with a little bit, with a little bit)
Låttexter av vilket innebär: (med lite, med lite)
(with a little bit of luck you won't get hooked)
Låttexter av vilket innebär: (med lite tur du inte kommer att fastna)
(with a little bit, with a little bit)
Låttexter av vilket innebär: (med lite, med lite)
(with a little bit of bloomin' luck)
Låttexter av vilket innebär: (med lite jäkla tur)

The lord above made man to help his neighbor
Låttexter av vilket innebär: Herren ovan gjorde man att hjälpa sin granne
No matter where on land or sea or foam
Låttexter av vilket innebär: Oavsett var på land eller havet eller skum
The lord above made man to help his neighbor
Låttexter av vilket innebär: Herren ovan gjorde man att hjälpa sin granne
But, with a little bit of luck, with a little bit of luck
Låttexter av vilket innebär: Men, med lite tur, med lite tur
When he comes around you won't be home!!
Låttexter av vilket innebär: När han kommer kommer du inte att hem!
(with a little bit, with a little bit)
Låttexter av vilket innebär: (med lite, med lite)
(with a little bit of luck you won't be home)
Låttexter av vilket innebär: (med lite tur kommer du inte att hem)

They're always throwing goodness at you
Låttexter av vilket innebär: De alltid kasta godhet på dig
But, with a little bit of luck a man can duck
Låttexter av vilket innebär: Men, med lite tur kan en man anka

Oh it's a crime for man to go philanderin'
Låttexter av vilket innebär: Åh är det ett brott för människan att gå philanderin'
And fill his wife's poor heart with grief and doubt
Låttexter av vilket innebär: Och fylla sin hustrus dåliga hjärta med sorg och tvivel
Oh it's a crime for man to go philanderin'
Låttexter av vilket innebär: Åh är det ett brott för människan att gå philanderin'
But, with a little bit of luck, with a little bit of luck
Låttexter av vilket innebär: Men, med lite tur, med lite tur
You can see the bloodhound don't find out
Låttexter av vilket innebär: Du kan se bloodhound inte hittar
(with a little bit, with a little bit)
Låttexter av vilket innebär: (med lite, med lite)
(with a little bit of luck she won't find out)
Låttexter av vilket innebär: (med lite tur hon inte ta reda på)
(with a little bit, with a little bit)
Låttexter av vilket innebär: (med lite, med lite)
(with a little bit of bloomin' luck)
Låttexter av vilket innebär: (med lite jäkla tur)

A man was made to help support his children
Låttexter av vilket innebär: En man gjordes för att stödja sina barn
Which is the right and proper thing to do
Låttexter av vilket innebär: Vilket är rätt och riktigt sak att göra
A man was made to help support his children
Låttexter av vilket innebär: En man gjordes för att stödja sina barn
But, with a little bit of luck, with a little bit of luck
Låttexter av vilket innebär: Men, med lite tur, med lite tur
They'll go out and start supporting you
Låttexter av vilket innebär: De ska gå ut och börja stödja du
(with a little bit, with a little bit)
Låttexter av vilket innebär: (med lite, med lite)
(with a little bit of luck they'll work for you)
Låttexter av vilket innebär: (med lite tur kommer de fungerar för dig)

(he doesn't have a tuppence in his pocket)
Låttexter av vilket innebär: (han behöver inte en tuppence i fickan)
(the poorest bloke you'll ever hope to meet)
Låttexter av vilket innebär: (den fattigaste kille du kommer någonsin hoppas att möta)
(he doesn't have a tuppence in his pocket)
Låttexter av vilket innebär: (han behöver inte en tuppence i fickan)
(but, with a little bit of luck, with a little bit of luck)
Låttexter av vilket innebär: (men med lite tur, med lite tur)
(he'll be movin' up to easy street)
Låttexter av vilket innebär: (han kommer Moving till easy street)
(with a little bit, with a little bit)
Låttexter av vilket innebär: (med lite, med lite)
(with a little bit of luck I'm movin' up)
Låttexter av vilket innebär: (med lite tur jag Moving)
(with a little bit, with a little bit)
Låttexter av vilket innebär: (med lite, med lite)
(with a little bit of bloomin' luck)
Låttexter av vilket innebär: (med lite jäkla tur)
With a Little Bit of Luck-1 (Med lite tur-1) Låttexter av With a Little Bit of Luck-1 (Med lite tur-1) Låttexter av-2

Fler album från Nat King Cole