A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Who Am I-17 (Vem är I-17) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: Who Am I?-19 (Vem är jag? -19)

I've tried to wrap my mind around the thought of you
Låttexter av vilket innebär: Jag har försökt att Linda mitt sinne runt tanken på att du
I stretched myself so far I nearly come unglued
Låttexter av vilket innebär: Jag sträckte mig så långt jag nästan kommer Olimmad
You hold the universe inside your hands
Låttexter av vilket innebär: Du håller universum inne i dina händer
Still you thought of me
Låttexter av vilket innebär: Fortfarande tänkte du på mig

I can't believe
Låttexter av vilket innebär: Jag kan inte tro
Is there no limit to your love for me
Låttexter av vilket innebär: Finns det ingen gräns för din kärlek till mig
As shallow as this selfish heart can be
Låttexter av vilket innebär: Så grunt som denna själviska hjärta kan vara
You are the maker of reality
Låttexter av vilket innebär: Du är tillverkare av verkligheten

And I stand in awe
Låttexter av vilket innebär: Och jag förundras
You are God
Låttexter av vilket innebär: Du är Gud

[Chorus]
Låttexter av vilket innebär: [Refräng]
Who am I
Låttexter av vilket innebär: Vem är jag
To understand your ways
Låttexter av vilket innebär: Att förstå dina vägar
Who am I
Låttexter av vilket innebär: Vem är jag
To give you anything but praise
Låttexter av vilket innebär: Att ge dig något annat än beröm
Who am I
Låttexter av vilket innebär: Vem är jag
To try and solve the mystery
Låttexter av vilket innebär: Att försöka lösa mysteriet
Behind the heart and soul of all that I believe
Låttexter av vilket innebär: Bakom hjärtat och själen av tror allt som jag
Who am I
Låttexter av vilket innebär: Vem är jag

You're every reason for my heart to hope
Låttexter av vilket innebär: Du är all anledning för mitt hjärta hoppas
Creator of the things I've yet to know
Låttexter av vilket innebär: Skaparen av de saker jag har ännu inte vet
You are the river for my thirsty soul
Låttexter av vilket innebär: Du är floden för min törstiga själ
You are my desire
Låttexter av vilket innebär: Du är min önskan
You are God
Låttexter av vilket innebär: Du är Gud

[Chorus]
Låttexter av vilket innebär: [Refräng]

I am your child
Låttexter av vilket innebär: Jag är ditt barn
I will follow, who am I?
Låttexter av vilket innebär: Jag kommer att följa, vem är jag?
You gave your life
Låttexter av vilket innebär: Du gav ditt liv
For my tomorrow
Låttexter av vilket innebär: I min morgon

[Chorus]
Låttexter av vilket innebär: [Refräng]
Who Am I-17 (Vem är I-17) Låttexter av Who Am I-17 (Vem är I-17) Låttexter av-2 Who Am I-17 (Vem är I-17) Låttexter av-3 Who Am I-17 (Vem är I-17) Låttexter av-4

Fler album från Punkt av nåd