A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

What I Already Know (Vad jag redan vet) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: A Thousand Little Things (Tusen små saker)

Life has been a teacher, an enemy and a friend
Låttexter av vilket innebär: Liv har varit en lärare, en fiende och vän
And at times I’ve been a sinner and a saint
Låttexter av vilket innebär: Och ibland har jag varit en syndare och helgon
I’ve been known to lose my temper, my patience and my pride
Låttexter av vilket innebär: Jag har varit känt att förlora humöret, mitt tålamod och min stolthet
But I’ve never lost the knee to pray
Låttexter av vilket innebär: Men jag har aldrig tappat knät att be

Lord, I don’t need some truth reveal to me
Låttexter av vilket innebär: Herre, jag behöver inte någon sanning avslöja för mig
Or some sacred thing to hold
Låttexter av vilket innebär: Eller några heliga sak att hålla
Well, all I really need is just a little more faith
Låttexter av vilket innebär: Tja, det enda jag behöver är lite mer tro
To believe what I already know
Låttexter av vilket innebär: Tro vad jag redan vet

You said you’d never leave me
Låttexter av vilket innebär: Du sa att du skulle lämna mig aldrig
You’d walk right by my side
Låttexter av vilket innebär: Du skulle gå rätt vid min sida
Right now all I feel is alone
Låttexter av vilket innebär: Just nu allt jag känner är ensam
Cause I can’t see Your angels watching over me
Låttexter av vilket innebär: Orsak kan jag inte se dina änglar vakar över mig
Oh, but Jesus loves me, the Bible tells me so
Låttexter av vilket innebär: Åh, men Jesus älskar mig, Bibeln säger mig så

Lord, I don’t need some mountain moved for me
Låttexter av vilket innebär: Herre, behöver jag inte några berg flyttade för mig
Or some miracle to be hold
Låttexter av vilket innebär: Eller några mirakel för att hålla
All I really need is just a little more faith
Låttexter av vilket innebär: Allt jag egentligen behöver är bara lite mer tro
To believe what I already know
Låttexter av vilket innebär: Tro vad jag redan vet

I know there are much bigger problems than mine
Låttexter av vilket innebär: Jag vet att det finns mycket större problem än min
But Lord, if You get the time
Låttexter av vilket innebär: Men Herre, om du får tid

I don’t need the waters to part for me
Låttexter av vilket innebär: Jag behöver inte vatten till del för mig
Or to see those streets of gold
Låttexter av vilket innebär: Eller se de gatorna av guld
All I really need is just a little more faith
Låttexter av vilket innebär: Allt jag egentligen behöver är bara lite mer tro
To believe what I already know
Låttexter av vilket innebär: Tro vad jag redan vet

Yeah, the secret to walking down life’s road
Låttexter av vilket innebär: Ja, hemligheten till vandring på livets väg
Is to believe what I already know
Låttexter av vilket innebär: Är att tro vad jag redan vet
What I Already Know (Vad jag redan vet) Låttexter av

Fler album från Punkt av nåd