A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

This Is Your Land-2 (Det här är ditt Land-2) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: Point of Grace Gift Tin-1 (Punkt av Grace gåva Tin-1)

Phil Baggaley, Ian Blythe, Dave Clifton, Adrian Plass
Låttexter av vilket innebär: Phil Baggaley, Ian Blythe, Dave Clifton, Adrian Plass

Didn't anyone ever tell you
Låttexter av vilket innebär: Inte berätta någon någonsin
Didn't anyone ever say
Låttexter av vilket innebär: Inte säga någon någonsin
Did you capture a vision of glory
Låttexter av vilket innebär: Du fånga en vision av härlighet
As she held out her hand today
Låttexter av vilket innebär: Som hon höll ut sin hand idag
It's reaching to the broken heart
Låttexter av vilket innebär: Det är att nå till det brustet hjärtat
Right down to where you stand
Låttexter av vilket innebär: Ända ner till där du står

Didn't anyone ever tell you
Låttexter av vilket innebär: Inte berätta någon någonsin
This is your land
Låttexter av vilket innebär: Det här är ditt land
Didn't anyone ever tell you
Låttexter av vilket innebär: Inte berätta någon någonsin
It doesn't matter the last will be first
Låttexter av vilket innebär: Det spelar ingen roll sist kommer att vara första
For the sad and the meek and the righteous
Låttexter av vilket innebär: För den sorgliga och de ödmjuka och rättfärdiga
And all those who will hunger and thirst
Låttexter av vilket innebär: Och alla dem som hunger och törst
So let the poor in spirit know
Låttexter av vilket innebär: Så låt de fattiga i anden vet
These dreams are not of sand
Låttexter av vilket innebär: Dessa drömmar är inte av sand
Didn't anyone ever tell you
Låttexter av vilket innebär: Inte berätta någon någonsin
This is your land
Låttexter av vilket innebär: Det här är ditt land

You'll be given the robes of princes
Låttexter av vilket innebär: Du kommer att få kläder av princesna
You'll be flying on golden wings
Låttexter av vilket innebär: Du kommer att flyga på gyllene vingar
You will live in pavilions of splendor
Låttexter av vilket innebär: Du kommer att leva i paviljongerna av prakt
Be surrounded by beautiful things
Låttexter av vilket innebär: Hotellet omges av vackra saker
So hold on to these promises
Låttexter av vilket innebär: Så håll om dessa löften
And keep them in your hand
Låttexter av vilket innebär: Och hålla dem i handen

Didn't anyone ever tell you
Låttexter av vilket innebär: Inte berätta någon någonsin
This is your land
Låttexter av vilket innebär: Det här är ditt land
This Is Your Land-2 (Det här är ditt Land-2) Låttexter av

Fler album från Punkt av nåd