A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Pass (Passet) Låttexter av

Konstnärer: Rush (Rush)

Albumet: Soon-2 (Snart-2)

Proud swagger out of the schoolyard
Låttexter av vilket innebär: Stolt skryt av skolgården
Waiting for the world's applause
Låttexter av vilket innebär: Väntar på världens applåder
Rebel without a conscience
Låttexter av vilket innebär: Rebell utan samvete
Martyr without a cause
Låttexter av vilket innebär: Martyr utan orsak

Static on your frequency
Låttexter av vilket innebär: Statisk på din frekvens
Electrical storm in your veins
Låttexter av vilket innebär: Åskväder i dina ådror
Raging at unreachable glory
Låttexter av vilket innebär: Rasar på oåtkomlig härlighet
Straining at invisible chains
Låttexter av vilket innebär: Spännare på osynliga kedjor

And now you're trembling on a rocky ledge
Låttexter av vilket innebär: Och nu du darrande på en klippig avsats
Staring down into a heartless sea
Låttexter av vilket innebär: Stirrar i en hjärtlös havet
Can't face life on a razor's edge
Låttexter av vilket innebär: Kan inte möta livet på en rakkniv kant
Nothings what you thought it would be
Låttexter av vilket innebär: Nothings vad du trodde det skulle vara

All of us get lost in the darkness
Låttexter av vilket innebär: Oss alla gå vilse i mörkret
Dreamers learn to steer by the stars
Låttexter av vilket innebär: Dreamers lära sig att styra genom stjärnorna
All of us do time in the gutter
Låttexter av vilket innebär: Alla av oss tid i rännstenen
Dreamers turn to look at the cars
Låttexter av vilket innebär: Dreamers vända för att titta på bilarna
Turn around and turn around and turn around
Låttexter av vilket innebär: Vända och vända och vända
Turn around and walk the razor's edge
Låttexter av vilket innebär: Vända och gå blåsväder
Don't turn your back
Låttexter av vilket innebär: Inte vända ryggen
And slam the door on me
Låttexter av vilket innebär: Och slå igen dörren på mig

It's not as if this barricade
Låttexter av vilket innebär: Det är inte som om denna barrikad
Blocks the only road
Låttexter av vilket innebär: Blockerar den enda vägen
It's not as if you're all alone
Låttexter av vilket innebär: Det är inte som om du är ensam
In wanting to explode
Låttexter av vilket innebär: Vill explodera

Someone set a bad example
Låttexter av vilket innebär: Någon har ett dåligt föredöme
Made surrender seem all right
Låttexter av vilket innebär: Gjorde kapitulation verkar okej
The act of a noble warrior
Låttexter av vilket innebär: Handling av en ädel krigare
Who lost the will to fight
Låttexter av vilket innebär: Som förlorat viljan att kämpa

And now you're trembling on a rocky ledge
Låttexter av vilket innebär: Och nu du darrande på en klippig avsats
Staring down into a heartless sea
Låttexter av vilket innebär: Stirrar i en hjärtlös havet
Done with life on a razor's edge
Låttexter av vilket innebär: Gjort med livet på en rakkniv kant
Nothings what you thought it would be
Låttexter av vilket innebär: Nothings vad du trodde det skulle vara

No hero in your tragedy
Låttexter av vilket innebär: Ingen hjälte i din tragedi
No daring in your escape
Låttexter av vilket innebär: Ingen vågade i din fly
No salutes for your surrender
Låttexter av vilket innebär: Ingen saluter för din kapitulation
Nothing noble in your fate
Låttexter av vilket innebär: Ingenting ädelt i ditt öde
Christ, what have you done?
Låttexter av vilket innebär: Kristus, vad har du gjort?
The Pass (Passet) Låttexter av The Pass (Passet) Låttexter av-2