A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love of Christ-5 (Kärlek till Kristus-5) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: The Love of Christ-4 (Kärlek till Kristus-4)

[Chorus]
Låttexter av vilket innebär: [Refräng]
How long (how long)
Låttexter av vilket innebär: Hur lång tid (hur länge)
How wide (how wide)
Låttexter av vilket innebär: Hur bred (hur bred)
Is the love of Christ
Låttexter av vilket innebär: Är Kristi kärlek
How deep (how deep)
Låttexter av vilket innebär: Hur djupt (hur djupt)
How high (how high)
Låttexter av vilket innebär: Hur högt (hur hög)
Is the love of Christ
Låttexter av vilket innebär: Är Kristi kärlek

It would take ten thousand lifetimes
Låttexter av vilket innebär: Det skulle ta tio tusen livstider
To comprehend, a love with no beginning
Låttexter av vilket innebär: Att förstå, en kärlek med någon början
A love that knows no end
Låttexter av vilket innebär: En kärlek som vet inget slut

[Chorus]
Låttexter av vilket innebär: [Refräng]

More than any heart could measure or ever hold
Låttexter av vilket innebär: Mer än något hjärta kunde mäta eller någonsin hålla
His love could fill the oceans
Låttexter av vilket innebär: Hans kärlek skulle kunna fylla haven
'Til they overflowed
Låttexter av vilket innebär: 'Til de svämmade över

[Chorus]
Låttexter av vilket innebär: [Refräng]

Higher than the mountains
Låttexter av vilket innebär: Högre än bergen
Deeper than the ocean
Låttexter av vilket innebär: Djupare än havet
Farther than the reach of the sky
Låttexter av vilket innebär: Längre än räckhåll för himlen
Wider than the heavens
Låttexter av vilket innebär: Bredare än himlarna
Longer than forever
Låttexter av vilket innebär: Längre än för alltid
Greater is the love of Christ
Låttexter av vilket innebär: Större är Kristi kärlek

[Chorus]
Låttexter av vilket innebär: [Refräng]
The Love of Christ-5 (Kärlek till Kristus-5) Låttexter av

Fler album från Punkt av nåd