A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love He Has for You (Den kärlek han har för du) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: The Whole Truth-3 (Hela sanningen-3)

When you're living for the love of
Låttexter av vilket innebär: När du lever av kärlek till
A lifetime
Låttexter av vilket innebär: En livstid
You wonder if the waiting will ever end
Låttexter av vilket innebär: Du undrar om väntan kommer någonsin slut
And the right from the wrong
Låttexter av vilket innebär: Och rätt från fel
That you've guarded so long
Låttexter av vilket innebär: Att du har bevakad så länge
Is closer that it's ever been
Låttexter av vilket innebär: Är närmare att det någonsin har varit
But sometimes a moment of weakness
Låttexter av vilket innebär: Men ibland ett ögonblick av svaghet
Can sacrifice the treasure of time
Låttexter av vilket innebär: Kan offra skatten av tid
And cause you to miss the miracle
Låttexter av vilket innebär: Och göra att du missar mirakel
That god longs for you to find
Låttexter av vilket innebär: Att Gud längtar efter att hitta

[Chorus]
Låttexter av vilket innebär: [Refräng]
There's a love he has for you
Låttexter av vilket innebär: Det finns en kärlek som han har för du
There's a heart that he's been saving
Låttexter av vilket innebär: Det finns ett hjärta som han har sparat
There's a joy beyond all measure
Låttexter av vilket innebär: Det finns en glädje alla övermåttan
That only comes from waiting
Låttexter av vilket innebär: Som bara kommer från väntar
There's a love he has for you
Låttexter av vilket innebär: Det finns en kärlek som han har för du
It's more than the hope you're holding to
Låttexter av vilket innebär: Det är mer än hoppas du håller till
And you will find the only love that's true
Låttexter av vilket innebär: Och du hittar den enda kärlek som är sant
Is the love he has for you
Låttexter av vilket innebär: Är den kärlek han har för du

When you're torn between today
Låttexter av vilket innebär: När du är slits mellan idag
And tomorrow
Låttexter av vilket innebär: Och i morgon
And holding out for something you
Låttexter av vilket innebär: Och håller ut för något du
Cannot see
Låttexter av vilket innebär: Kan inte se
There's a strength you can find
Låttexter av vilket innebär: Det är en styrka du kan hitta
Knowing in god's own time
Låttexter av vilket innebär: Att veta i Guds egen tid
You'll discover what he meant to be
Låttexter av vilket innebär: Du kommer att upptäcka vad han tänkt att vara
'Cause love like the father intended
Låttexter av vilket innebär: 'Cause kärlek gillar far avsedda
Is more than just a state of the heart
Låttexter av vilket innebär: Är mer än bara ett tillstånd av hjärtat
So don't give up hope in the holding on
Låttexter av vilket innebär: Så ge inte upp hoppet på anläggningen på
'Cause no matter who you are
Låttexter av vilket innebär: 'Cause oavsett vem du är

[Chorus]
Låttexter av vilket innebär: [Refräng]
The Love He Has for You (Den kärlek han har för du) Låttexter av The Love He Has for You (Den kärlek han har för du) Låttexter av-2 The Love He Has for You (Den kärlek han har för du) Låttexter av-3 The Love He Has for You (Den kärlek han har för du) Låttexter av-4

Fler album från Punkt av nåd