A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Great Divide-18 (Den stora klyftan-18) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: Turn Up the Music: The Hits of Point of Grace-2 (Skruva upp musiken: träffar av Point of Grace-2)

Words and music by grant cunningham & matt huesmann
Låttexter av vilket innebär: Ord och musik av bevilja cunningham & matt huesmann
Silence
Låttexter av vilket innebär: Tystnad
Trying to fathom the distance
Låttexter av vilket innebär: Försöker begripa avståndet
Looking out 'cross the canyon carved
Låttexter av vilket innebär: Tittar ut "cross kanjon snidad
By my hands
Låttexter av vilket innebär: Av mina händer
God is gracious
Låttexter av vilket innebär: Gud är nådig
Sin would still separate us
Låttexter av vilket innebär: Synd skulle fortfarande skilja oss
Were it not for the bridge his grace
Låttexter av vilket innebär: Vore det inte för bron hans nåd
Has made us
Låttexter av vilket innebär: Har gjort oss
His love will carry me
Låttexter av vilket innebär: Hans kärlek kommer bära mig

[Chorus]
Låttexter av vilket innebär: [Refräng]
There's a bridge to cross the great divide
Låttexter av vilket innebär: Det finns en bro över den stora klyftan
A way was made to reach the other side
Låttexter av vilket innebär: Ett sätt gjordes att nå andra sidan
The mercy of the father, cost his son
Låttexter av vilket innebär: Händerna på fadern, kosta hans son
His life
Låttexter av vilket innebär: Hans liv
His love is deep, his love is wide
Låttexter av vilket innebär: Hans kärlek är djup, hans kärlek är brett
There's a cross to bridge the great divide
Låttexter av vilket innebär: Det finns ett kors att överbrygga den stora klyftan

God is faithful
Låttexter av vilket innebär: Gud är trofast
On my own i'm unable
Låttexter av vilket innebär: Själv kan jag inte
He found me hopeless, alone and
Låttexter av vilket innebär: Han hittade mig hopplös, ensam och
Sent a savior
Låttexter av vilket innebär: Skickade en frälsare
He's provided a path a promised
Låttexter av vilket innebär: Han har lämnat en väg en utlovade
To guide us
Låttexter av vilket innebär: Att vägleda oss
Safely past all the sin that would divide us
Låttexter av vilket innebär: Säkert förbi alla synden som skulle dela upp oss
His love delivers me
Låttexter av vilket innebär: Hans kärlek ger mig

[Chorus]
Låttexter av vilket innebär: [Refräng]

The cross that cost my lord his life
Låttexter av vilket innebär: Korset som kostar min herre hans liv
Has given me mine
Låttexter av vilket innebär: Har gett mig min

There's a bridge to cross the great divide
Låttexter av vilket innebär: Det finns en bro över den stora klyftan
There's a cross to bridge the great divide
Låttexter av vilket innebär: Det finns ett kors att överbrygga den stora klyftan

[Chorus]
Låttexter av vilket innebär: [Refräng]
The Great Divide-18 (Den stora klyftan-18) Låttexter av The Great Divide-18 (Den stora klyftan-18) Låttexter av-2

Fler album från Punkt av nåd