A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Steady On-4 (Stadig på-4) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: Point of Grace Gift Tin-2 (Punkt av Grace gåva Tin-2)

Kicking up the dust, heaven or bust
Låttexter av vilket innebär: Sparka upp damm, himlen eller byst
We're headed for the promised land
Låttexter av vilket innebär: Vi är på väg för det förlovade landet
Since the moment we believed, we've been eager to leave
Låttexter av vilket innebär: Sedan nu trodde vi, vi har varit angelägna om att lämna
Like a child tugging daddy's hand
Låttexter av vilket innebär: Som ett barn rycka pappas hand
May we never forget that patience is a virtue
Låttexter av vilket innebär: Vi får aldrig glömma att tålamod är en dygd
Calm our anxious feet so faithful hands can serve you lord
Låttexter av vilket innebär: Lugna fötterna orolig så trofast händer kan tjäna dig Herren

[Chorus:]
Låttexter av vilket innebär: [Kör:]

We run up ahead, we lag behind you
Låttexter av vilket innebär: Vi kör upp framåt, vi ligger bakom dig
It's hard to wait when heaven's on our mind
Låttexter av vilket innebär: Det är svårt att vänta när himlen är på vårt sinne
Teach our restless feet to walk beside you
Låttexter av vilket innebär: Undervisa våra rastlösa fötter att gå bredvid dig
'Cause in our hearts we're already gone
Låttexter av vilket innebär: För att i våra hjärtan vi är redan borta
Will you walk with us
Låttexter av vilket innebär: Du kommer gå med oss
Steady on
Låttexter av vilket innebär: Stadigt på

We want to walk awhile
Låttexter av vilket innebär: Vi vill gå ett tag
We know that every mile is bringing us closer home
Låttexter av vilket innebär: Vi vet att varje mil är att föra oss närmare hem
We want to tell the story
Låttexter av vilket innebär: Vi vill berätta historien
Of sinner bound for glory and turn to find we're not alone
Låttexter av vilket innebär: För syndare på väg till ära och vända sig till hitta vi inte är ensamma
When we walk in your light the lost will see you better
Låttexter av vilket innebär: När vi vandra i ditt ljus ser förlorade du bättre
As the narrow road gets crowded lord won't you lead us...
Låttexter av vilket innebär: Som den smala vägen blir trångt Herren kommer du leda oss...

[Chorus:]
Låttexter av vilket innebär: [Kör:]

Steady me when the road of faith gets rocky
Låttexter av vilket innebär: Stadig mig när vägen av tron blir rocky
Oh ready me, for fears I cannot see
Låttexter av vilket innebär: Åh klara mig, för farhågor kan jag inte se
Lord won't you let me be a witness to your promise
Låttexter av vilket innebär: Herre låter du mig vara ett vittne till ert löfte
Won't you steady me
Låttexter av vilket innebär: Du kommer inte steady mig

[Chorus:]
Låttexter av vilket innebär: [Kör:]

We run on up ahead, we lag behind you
Låttexter av vilket innebär: Vi driver upp framåt, vi ligger bakom dig
It's hard to wait when heaven's on our minds
Låttexter av vilket innebär: Det är svårt att vänta när himlen är på våra sinnen
Teach our restless feet to walk beside you
Låttexter av vilket innebär: Undervisa våra rastlösa fötter att gå bredvid dig
'Cause in our hearts we're already gone
Låttexter av vilket innebär: För att i våra hjärtan vi är redan borta

[Chorus:]
Låttexter av vilket innebär: [Kör:]

Will you walk with us
Låttexter av vilket innebär: Du kommer gå med oss
Steady on...
Låttexter av vilket innebär: Stadigt på...
Steady On-4 (Stadig på-4) Låttexter av Steady On-4 (Stadig på-4) Låttexter av-2
Denna sida är utformad för att ge Låttexter av Stadig på-4 som samlas i album Punkt av Grace gåva Tin-2 skapad av Singer Punkt av nåd. Du kan läsa följande textversion av Stadig på-4. Om du är intresserad av andra låtar i samma album, vänligen klicka på Stadig på-4. För att hitta en heltäckande lista över album från samma sångare klickar du bara på Punkt av nåd. Om du älskar sådana låttexter, kan du lägga till denna sida till din favorit. För enkelhetens skull, du kan också ladda ner Bildversion av Stadig på-4 att skriva ut, eller så kan du dela den med dina vänner via e-post, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. I slutet av denna sida kommer du att se Låttexter av Stadig på-4 i andra 42 språk, inklusive arabiska, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, finska, franska, hebreiska, ungerska, italienska, japanska, koreanska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, thailändska, etc. Å ena sidan, skriv till oss om du behöver låttexter i PDF-version eller vill ladda ner MP3 av Stadig på-4 gratis. Å andra sidan, om du känner till andra låtar som inte ingår i detta album, tveka inte att kontakta oss. Vi kommer att inkludera det under nästa uppdatering av vår databas.

Fler album från Punkt av nåd