A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refuge of Love (Fristaden av kärlek) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: Point of Grace-2 (Punkt av nåd-2)

Words & music by john mandeville
Låttexter av vilket innebär: Ord & musik av john mandeville

Lord, I need for you to know
Låttexter av vilket innebär: Herre, behöver jag för att du ska veta
It's only your love, I would die for
Låttexter av vilket innebär: Det är bara din kärlek, jag skulle dö för
So please say you'll never go
Låttexter av vilket innebär: Så snälla säg du kommer aldrig gå
When you say that you'll stay
Låttexter av vilket innebär: När du säger att du ska stanna
Words fall short of sentiment
Låttexter av vilket innebär: Orden når inte Stämningsläget
As tears fall from my eyes
Låttexter av vilket innebär: Som tårar falla från mina ögon
Cause hearts fail on all sides
Låttexter av vilket innebär: Orsaken hjärtan misslyckas på alla sidor
While mine's safe inside
Låttexter av vilket innebär: Medan min är säkert inuti

(chorus)
Låttexter av vilket innebär: (chorus)
Your refuge of love
Låttexter av vilket innebär: Din tillflykt av kärlek
Oh, you're my refuge of love
Låttexter av vilket innebär: Åh, är du min tillflykt av kärlek
For so long, I never thought I'd find you
Låttexter av vilket innebär: För så länge, jag trodde aldrig skulle jag hitta dig
Oh, you're my refuge of love
Låttexter av vilket innebär: Åh, är du min tillflykt av kärlek
Love's never been so right
Låttexter av vilket innebär: Kärlek har aldrig varit så rätt
Love's never been so right
Låttexter av vilket innebär: Kärlek har aldrig varit så rätt
'cause I finally found a haven for my heart
Låttexter av vilket innebär: för att jag äntligen hittat en fristad för mitt hjärta
In your refuge of love
Låttexter av vilket innebär: I din tillflykt av kärlek

Guess I believed you'd come and go
Låttexter av vilket innebär: Antar att jag trodde du skulle komma och gå
Like every other love in my life
Låttexter av vilket innebär: Som alla andra kärlek i mitt liv
And, oh, I tried you so
Låttexter av vilket innebär: Och Åh, jag försökte du så
Yet faithfully, your patience won my willingness
Låttexter av vilket innebär: Men troget, ditt tålamod vann min vilja
And slowly it became clear to me
Låttexter av vilket innebär: Och sakta blev det klart för mig
That you gave you life
Låttexter av vilket innebär: Att du gav dig liv
So I could spend mine in...
Låttexter av vilket innebär: Så skulle jag tillbringa min i...

(repeat chorus) 3x
Låttexter av vilket innebär: (upprepa chorus) 3 x

Refuge of Love (Fristaden av kärlek) Låttexter av

Fler album från Punkt av nåd