A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Praise Forevermore-2 (Beröm evig tid-2) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: Free to Fly-2 (Fri att flyga-2)

Earnestly I sought You, lovingly You found me
Låttexter av vilket innebär: Jag sökte innerligt du, kärleksfullt du hittat mig
Embraced me as Your child, now I'll never be the same
Låttexter av vilket innebär: Omfamnade mig som ditt barn, nu jag ska aldrig vara samma
No greater love than Yours, Lord, never known it before
Låttexter av vilket innebär: Ingen större kärlek än din, Herre, känt aldrig det förut
Only ever dreamed about this abundant love
Låttexter av vilket innebär: Bara drömt om denna överflödande kärlek

Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Låttexter av vilket innebär: Sång, "Halleluja, halleluja" till min awesome Gud
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Låttexter av vilket innebär: Lyft min röst till min närmaste vän, ska jag prisar dig till slutet
Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to the faithful one
Låttexter av vilket innebär: Sång, "Halleluja, halleluja" till den trogna
Raise my hands in honor of You, Lord, I'll praise forevermore
Låttexter av vilket innebär: Ta upp mina händer för att hedra dig, Herre, jag ska prisa evig tid

How could I say thank You for joy and peace so beautiful?
Låttexter av vilket innebär: Hur kunde jag säga tack för glädje och frid så vacker?
Father, friend, my Jesus, lover of my soul
Låttexter av vilket innebär: Far, vän, min Jesus, älskare av min själ
Savior of the world, I, I dance before Your throne
Låttexter av vilket innebär: Frälsaren av världen, jag, jag dansa innan din tron
Now all that is within me will rise to glorify
Låttexter av vilket innebär: Nu stiga allt som är inom mig kommer att för att förhärliga

Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Låttexter av vilket innebär: Sång, "Halleluja, halleluja" till min awesome Gud
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Låttexter av vilket innebär: Lyft min röst till min närmaste vän, ska jag prisar dig till slutet
Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to the faithful one
Låttexter av vilket innebär: Sång, "Halleluja, halleluja" till den trogna
Raise my hands in honor of You, Lord, I'll praise forevermore
Låttexter av vilket innebär: Ta upp mina händer för att hedra dig, Herre, jag ska prisa evig tid

"Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Låttexter av vilket innebär: "Halleluja, halleluja" till min awesome Gud
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Låttexter av vilket innebär: Lyft min röst till min närmaste vän, ska jag prisar dig till slutet

Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Låttexter av vilket innebär: Sång, "Halleluja, halleluja" till min awesome Gud
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Låttexter av vilket innebär: Lyft min röst till min närmaste vän, ska jag prisar dig till slutet
"Hallelujah, Hallelujah" to the faithful one
Låttexter av vilket innebär: "Halleluja, halleluja" till den trogna
Raise my hands in honor of You, Lord, I'll praise forevermore
Låttexter av vilket innebär: Ta upp mina händer för att hedra dig, Herre, jag ska prisa evig tid

Praise Forevermore-2 (Beröm evig tid-2) Låttexter av

Fler album från Punkt av nåd