A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

People Will Say We're in Love-104 (Folk kommer säger vi i kärlek-104) Låttexter av

Konstnärer: Nat King Cole (Nat King Cole)

Albumet: The MacGregor Years, 1941-1945-1 (MacGregor åren 1941-1945-1)

Don't throw bouquets at me; don't please my folks too much
Låttexter av vilket innebär: Kasta inte buketter på mig; inte glädja mina föräldrar alltför mycket
Don't laugh at my jokes too much; people will say we're in love
Låttexter av vilket innebär: Inte skratta åt mina skämt för mycket; människor kommer att säga att vi är i kärlek
Don't sigh and gaze at me; your sighs are so like mine
Låttexter av vilket innebär: Inte sucka och stirrar på mig. din suckar är så lik min
Your eyes mustn't glow like mine; people will say we're in love
Låttexter av vilket innebär: Ögonen skall inte glöda som min; människor kommer att säga att vi är i kärlek

Don't start collecting things; give me my rose and my glove
Låttexter av vilket innebär: Inte börja samla saker; ge mig min ros och min handske
Sweetheart, they're suspecting things; people will say we're in love
Låttexter av vilket innebär: Älskling, de misstänka saker; människor kommer att säga att vi är i kärlek
Don't praise my charm to much; don't look so vain with me
Låttexter av vilket innebär: Inte berömma min charm till mycket; ser inte så fåfäng med mig
Don't stand in the rain with me; people will say we're in love
Låttexter av vilket innebär: Stå inte i regnet med mig; människor kommer att säga att vi är i kärlek

Don't take my arm too much; don't keep your hand in mine
Låttexter av vilket innebär: Ta inte min arm för mycket; Förvara inte din hand i min
Your hand feels so grand in mine; people will say we're in love
Låttexter av vilket innebär: Din hand känns så grand i mitt; människor kommer att säga att vi är i kärlek
Don't dance all night with me till the stars fade out of sight
Låttexter av vilket innebär: Inte dansa hela natten med mig tills stjärnorna bleknar utom synhåll
They'll see it's all right with me; people will say we're in love
Låttexter av vilket innebär: Kommer att se det är okej med mig; människor kommer att säga att vi är i kärlek
People Will Say We're in Love-104 (Folk kommer säger vi i kärlek-104) Låttexter av

Fler album från Nat King Cole