Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Owls Predict, Oracles Stand Guard (Ugglor förutsäga, Oracles stå vakt) Låttexter av

Konstnärer: Soilwork (Soilwork)

Albumet: The Living Infinite (Det levande oändligt)

Dark eyes stare you down, trust the wise as they spread their wings.
Låttexter av vilket innebär: Mörka ögon stirra dig ner, förtroende kloka när de sprida sina vingar.
The surface's fading, all structures collapse as my blood turns pitch black.
Låttexter av vilket innebär: Den ytan blekning, alla strukturer kollaps som mitt blod blir Beck svart.

Three choices: escape, stand guard or give in.
Låttexter av vilket innebär: Tre val: fly, stå vakt eller ge efter.
Three choices: escape, stand guard or give in.
Låttexter av vilket innebär: Tre val: fly, stå vakt eller ge efter.

I could feel it, the presence of an entity.
Låttexter av vilket innebär: Jag kunde känna det, förekomsten av en entitet.
A calling, a cry for help.
Låttexter av vilket innebär: Ett kall, ett rop på hjälp.
Burning insects to get through the mist.
Låttexter av vilket innebär: Brinnande insekter att ta sig igenom dimman.

Three choices: escape, stand guard or give in.
Låttexter av vilket innebär: Tre val: fly, stå vakt eller ge efter.
Three choices: escape, stand guard or give in.
Låttexter av vilket innebär: Tre val: fly, stå vakt eller ge efter.

Robbed by faith, no longer my fault.
Låttexter av vilket innebär: Rånad av tro, inte längre mitt fel.
My travel ends with a smile on my face.
Låttexter av vilket innebär: Min resa avslutas med ett leende på läpparna.
Forgiven by no one, predicted to fail.
Låttexter av vilket innebär: Förlåten av ingen, förutspådde för att misslyckas.
As the oracles stand guard.
Låttexter av vilket innebär: Som orakel stå vakt.

The battles you choose may conquer all that is pure.
Låttexter av vilket innebär: De strider som du väljer kan erövra allt som är ren.
(stand tall in the tide) as it drowns your last chance to prevail.
Låttexter av vilket innebär: (stå hög i tidvattnet) som det dränker din sista chans att segra.
All I have is the wisdom, the wisdom of fools, given to me by the eyes of a ghost.
Låttexter av vilket innebär: Allt jag har är visheten, visdomens dårar, som jag fått av ögonen på ett spöke.

The roar of thunder sets the oracle free.
Låttexter av vilket innebär: Bruset av thunder anger oraklet gratis.
Awakening the ones fallen from grace.
Låttexter av vilket innebär: Uppvaknande som fallit i onåd.
Owls Predict, Oracles Stand Guard (Ugglor förutsäga, Oracles stå vakt) Låttexter av
Denna sida är utformad för att ge Låttexter av Ugglor förutsäga, Oracles stå vakt som samlas i album Det levande oändligt skapad av Singer Soilwork. Du kan läsa följande textversion av Ugglor förutsäga, Oracles stå vakt. Om du är intresserad av andra låtar i samma album, vänligen klicka på Ugglor förutsäga, Oracles stå vakt. För att hitta en heltäckande lista över album från samma sångare klickar du bara på Soilwork. Om du älskar sådana låttexter, kan du lägga till denna sida till din favorit. För enkelhetens skull, du kan också ladda ner Bildversion av Ugglor förutsäga, Oracles stå vakt att skriva ut, eller så kan du dela den med dina vänner via e-post, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. I slutet av denna sida kommer du att se Låttexter av Ugglor förutsäga, Oracles stå vakt i andra 42 språk, inklusive arabiska, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, finska, franska, hebreiska, ungerska, italienska, japanska, koreanska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, thailändska, etc. Å ena sidan, skriv till oss om du behöver låttexter i PDF-version eller vill ladda ner MP3 av Ugglor förutsäga, Oracles stå vakt gratis. Å andra sidan, om du känner till andra låtar som inte ingår i detta album, tveka inte att kontakta oss. Vi kommer att inkludera det under nästa uppdatering av vår databas.