A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

On God's Green Earth (På Guds gröna jord) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: How You Live (Hur du lever)

On God's green earth the ocean swims in brilliant blues
Låttexter av vilket innebär: På Guds gröna jord simmar havet i lysande blues
The yellow sun warms me and you
Låttexter av vilket innebär: Gula solen värmer mig och du
'Til it's chased by an iridescent moon
Låttexter av vilket innebär: 'Til det är jagad av en skimrande moon
On God's green earth
Låttexter av vilket innebär: På Guds gröna jord

On God's green earth the mountains climb with purple haze
Låttexter av vilket innebär: På Guds gröna jord bestiga bergen med purple haze
Against a sky of stormy grays
Låttexter av vilket innebär: Mot en himmel av stormiga gråtoner
There are ebony nights and silver days
Låttexter av vilket innebär: Det finns ebenholts nätter och silver dagar
On God's green earth
Låttexter av vilket innebär: På Guds gröna jord

We live, we laugh and love and dance
Låttexter av vilket innebär: Vi lever, vi skrattar och älskar och dansa
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Låttexter av vilket innebär: För Gud gör allt vackert och perfekt i hans händer
We rise from the ashes of our past
Låttexter av vilket innebär: Vi stiger ur askan av vårt förflutna
'Cause we've learned the truth at last
Låttexter av vilket innebär: För vi har lärt oss sanningen äntligen
Love is not blind
Låttexter av vilket innebär: Kärleken är inte blind
Every color shines
Låttexter av vilket innebär: Varje färg lyser
On God's green earth
Låttexter av vilket innebär: På Guds gröna jord

On God's green earth...if eery color was the same
Låttexter av vilket innebär: På Guds gröna jord... om kuslig färg var densamma
And every child had just one name
Låttexter av vilket innebär: Och varje barn hade bara ett namn
There'd be no beauty for each of us to claim
Låttexter av vilket innebär: Det vore ingen skönhet för oss att hävda

On God's green earth
Låttexter av vilket innebär: På Guds gröna jord
We see the scars of yesterday
Låttexter av vilket innebär: Vi ser ärren från igår
Of wars that we cannot erase
Låttexter av vilket innebär: Krig som vi inte kan radera
But we can walk hand in hand in healing grace
Låttexter av vilket innebär: Men vi kan gå hand i hand i healing grace
On God's green earth
Låttexter av vilket innebär: På Guds gröna jord

We live, we laugh and love and dance
Låttexter av vilket innebär: Vi lever, vi skrattar och älskar och dansa
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Låttexter av vilket innebär: För Gud gör allt vackert och perfekt i hans händer
We rise from the ashes of our past
Låttexter av vilket innebär: Vi stiger ur askan av vårt förflutna
'Cause we've learned the truth at last
Låttexter av vilket innebär: För vi har lärt oss sanningen äntligen
Love is not blind
Låttexter av vilket innebär: Kärleken är inte blind
Every color shines
Låttexter av vilket innebär: Varje färg lyser
On God's green earth
Låttexter av vilket innebär: På Guds gröna jord

(bridge)
Låttexter av vilket innebär: (bro)
What if only rivers raged and hatred melted all away?
Låttexter av vilket innebär: Tänk om bara floder rasade och hat smälte alla bort?
We can live in peace today!
Låttexter av vilket innebär: Vi kan leva i fred idag!
On God's green earth
Låttexter av vilket innebär: På Guds gröna jord

We live, we laugh and love and dance
Låttexter av vilket innebär: Vi lever, vi skrattar och älskar och dansa
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Låttexter av vilket innebär: För Gud gör allt vackert och perfekt i hans händer
We live, we laugh and love and dance
Låttexter av vilket innebär: Vi lever, vi skrattar och älskar och dansa
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Låttexter av vilket innebär: För Gud gör allt vackert och perfekt i hans händer
We rise from the ashes of our past
Låttexter av vilket innebär: Vi stiger ur askan av vårt förflutna
'Cause we've learned the truth at last
Låttexter av vilket innebär: För vi har lärt oss sanningen äntligen
Love is not blind
Låttexter av vilket innebär: Kärleken är inte blind
Every color shines
Låttexter av vilket innebär: Varje färg lyser
On God's green earth
Låttexter av vilket innebär: På Guds gröna jord

On God's Green Earth (På Guds gröna jord) Låttexter av On God's Green Earth (På Guds gröna jord) Låttexter av-2

Fler album från Punkt av nåd