A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

North Star (North Star) Låttexter av

Konstnärer: Raekwon (Raekwon)

Albumet: Chef Cocaine Cooked (Kocken kokain kokta)

You know God, I just been, you know what I'm sayin'?
Låttexter av vilket innebär: Vet du Gud, jag bara varit, du vet vad jag säger "?
Doin' my regular thing man
Låttexter av vilket innebär: Doin' min vanlig sak man
So I'ma get back up with you though baby
Låttexter av vilket innebär: Så jag är få tillbaka med dig men baby
Know what I'm sayin'? You know you my nigga kid
Låttexter av vilket innebär: Vet vad jag säger "? Du vet att du min nigga unge

I'ma always come through for you baby
Låttexter av vilket innebär: Jag är alltid komma igenom för du baby
Yo man, you gotta understand, this shit is real though man
Låttexter av vilket innebär: Yo mannen, du måste förstå, här skiten är riktiga men man
All the time, word, yo man, that's you man
Låttexter av vilket innebär: Hela tiden, word, är yo människan som du man
Yo peace Rae, peace God
Låttexter av vilket innebär: Yo fred Rae, fred Gud
(We've got the powers to resurrect the dead)
Låttexter av vilket innebär: (Vi har befogenheter att återuppväcka döda)

Whassup baby? God damn, look at you man
Låttexter av vilket innebär: Whassup baby? Gud förbanna, titta på dig mannen
Damn God, I got a shit out you man
Låttexter av vilket innebär: Fan Gud, jag fick en skit ut du mannen
Man, I done watched you man
Låttexter av vilket innebär: Man, jag gjort sedda du man
Since you was a little crumb snatcher
Låttexter av vilket innebär: Sedan du var en liten smula snatcher
A little weed-hopper running around here man
Låttexter av vilket innebär: Lite ogräs-hopper springer runt här mannen

Look at you baby, you look good
Låttexter av vilket innebär: Titta på dig baby, du är snygg
(We've got the powers to resurrect the dead)
Låttexter av vilket innebär: (Vi har befogenheter att återuppväcka döda)
Understand, I watched you go through a lot of trials and tribulations
Låttexter av vilket innebär: Förstå, jag såg dig gå igenom en massa prövningar och vedermödor
But you know something, like I used to always tell you baby
Låttexter av vilket innebär: Men vet du något, som jag brukade alltid berätta du baby
A good listener's a good learner
Låttexter av vilket innebär: En god lyssnare är en bra elev
(G O D's my reality)
Låttexter av vilket innebär: (G O D är min verklighet)

I see you listened very well, understand?
Låttexter av vilket innebär: Jag ser att du lyssnat mycket väl förstå?
(I'm elevating strong and I'm gonna go on to the highest degree)
Låttexter av vilket innebär: (Jag är upplyftande stark och jag kommer att gå vidare till högsta grad)
Your time is coming baby
Låttexter av vilket innebär: Din tid är kommande baby
See sometime, it could be like, a rear view
Låttexter av vilket innebär: Se någon gång, det kunde bli så, en bakifrån
You know what I'm sayin'?
Låttexter av vilket innebär: Du vet vad jag säger "?
And people don't know when their blessing comes
Låttexter av vilket innebär: Och folk vet inte när deras välsignelse kommer

But I watch you grow, man you is a very intelligent man
Låttexter av vilket innebär: Men jag titta på du växer, man du är en mycket intelligent man
Man, I watched you when I used to sit down and you would
Låttexter av vilket innebär: Man, såg jag du när jag brukade sitta och du skulle
Trick me out my money shootin' dice, niggaz is you crazy?
Låttexter av vilket innebär: Lura mig ut mina pengar skjutet dice, niggaz är du galen?
Ha ha ha ha ha ha
Låttexter av vilket innebär: Ha ha ha ha ha ha
(G O D's my reality)
Låttexter av vilket innebär: (G O D är min verklighet)

Crazy you crazy man
Låttexter av vilket innebär: Crazy crazy du man
Yo Rae, you remember that shit man?
Låttexter av vilket innebär: Yo Rae, kom du ihåg att shit mannen?
When we used to be down there in the hills and shit man?
Låttexter av vilket innebär: När vi brukade vara nere i kullar och skit man?
(I'm elevating strong I'm gonna go on to the highest degree)
Låttexter av vilket innebär: (Jag är upplyftande stark jag ska gå vidare till högsta grad)
And you'd catch it, from Old Man Freed
Låttexter av vilket innebär: Och du skulle fånga den, från gamle Freed

He'd be yelling, "You little slick ass"
Låttexter av vilket innebär: Han skulle skrek, "Du slick lite ass"
Ha ha ha ha
Låttexter av vilket innebär: Ha ha ha ha
Talk to me baby, know what I'm sayin'?
Låttexter av vilket innebär: Prata med mig baby, vet vad jag säger "?
Ha ha ha ha
Låttexter av vilket innebär: Ha ha ha ha
I've been through all them things, man I'm watchin' you growin'
Låttexter av vilket innebär: Jag har gått igenom alla dem saker, man jag tittar på "du growin'

But remember one thing Rae like I used to tell you
Låttexter av vilket innebär: Men kom ihåg en sak Rae som jag brukade berätta
The child you was is making you the man you is today
Låttexter av vilket innebär: Barnet var gör du den man du är idag
And if you don't know where you came from baby
Låttexter av vilket innebär: Och om du inte vet var du kom från baby
You damn sure know that you don't know where you going
Låttexter av vilket innebär: Du vet fan säker att du inte vet var du kommer
Can you see what I'm saying? Know which way you traveling
Låttexter av vilket innebär: Kan du se vad jag säger? Vet vilket håll du reser
(We've got the powers to resurrect the dead)
Låttexter av vilket innebär: (Vi har befogenheter att återuppväcka döda)

You understand? And follow that destiny, follow the light
Låttexter av vilket innebär: Du förstår? Och följa det öde, följa ljuset
And it'll set you free
Låttexter av vilket innebär: Och det kommer göra dig fri
(Oh, G O D's my reality)
Låttexter av vilket innebär: (Åh, G O D är min verklighet)
'Cause I've watched you baby, you my main man, yeah
Låttexter av vilket innebär: För jag har sett dig baby, man du min huvudsakliga, ja
(We're elevating strong and we're going on to the highest degree)
Låttexter av vilket innebär: (Vi är upplyftande stark och vi kommer till den högsta graden)

Now that could be the Wu-Tang production
Låttexter av vilket innebär: Det kunde vara Wu-Tang produktion
Start to knuckle up and, gun shots start to click the block's duckin'
Låttexter av vilket innebär: Start till knoge upp och skott pistol start Klicka på blocket duckin'
Could it be, and would it be, that we was babies
Låttexter av vilket innebär: Kan det vara, och skulle det vara, att vi var bebisar
Catchin', rabies, niggaz seem to act crazy
Låttexter av vilket innebär: Catchin', rabies, niggaz verkar agera galen

Day one, in my spot July the tenth
Låttexter av vilket innebär: Dag ett, i min spot juli den tionde
I had a mint, stickin' up Devine's hittin' them with nines
Låttexter av vilket innebär: Jag hade en mynta, stickin' upp Devines träffar dem med nior
I was toxie, from layin up in Roxie's all night
Låttexter av vilket innebär: Jag var toxie, från layin i Roxies hela natten
This nigga bust a shot, lick my man's wife
Låttexter av vilket innebär: Denna nigga byst en shot, slicka min mans hustru

It was havoc I contact the Abbot
Låttexter av vilket innebär: Det var kaos jag kontakta abboten
He shook the shoulder though
Låttexter av vilket innebär: Han skakade axeln men
Then he passed the phat chrome automatic
Låttexter av vilket innebär: Sedan passerade han phat krom automatisk
We goin' to war, you know we headed to the floor
Låttexter av vilket innebär: Goin ' krig vet du vi, styrde vi till golvet
He woulda, did it, for me fuck it, let's mosie
Låttexter av vilket innebär: Han skulle ha, gjorde det, för mig fan det, låt oss mosie

Schemin' dough, with the P.L.O., wrapped on tight
Låttexter av vilket innebär: Schemin' degen, med huvudsektorn, lindade på snäva
Sayin' in my mic, "Yo we gotta go"
Låttexter av vilket innebär: säger "i min mic,"Yo vi gotta go"
My first impression was to add some lessons
Låttexter av vilket innebär: Mitt första intryck var att lägga till några lektioner
Question, one, what made you even
Låttexter av vilket innebär: Fråga, en, vad fick du även
Show your gun and blow the session?
Låttexter av vilket innebär: Visa din pistol och blåsa sessionen?

He replied and rocked the green eye
Låttexter av vilket innebär: Han svarade och skakade den grönt öga
And yo, he started, yellin', "Them niggaz sellin' two for fives"
Låttexter av vilket innebär: Och yo, började han, yellin', "dem niggaz sellin' två för femmor"
But he's a goner and I got my corner
Låttexter av vilket innebär: Men han är en goner och jag fick mitt hörn
What, I'm feedin' my babies, Cash Rules for mortal daughters
Låttexter av vilket innebär: Vad, jag feedin' mina bebisar, kassa regler för dödliga döttrar

Yeah, Rae baby
Låttexter av vilket innebär: Ja, Rae baby
Feedin' my babies, Cash Rules for mortal daughters
Låttexter av vilket innebär: Feedin' mina bebisar, kassa regler för dödliga döttrar
Only God is the son of man
Låttexter av vilket innebär: Endast Gud är Människosonen
(We've got the powers to resurrect the dead)
Låttexter av vilket innebär: (Vi har befogenheter att återuppväcka döda)

I'll say it one time, and be certain that fake God does not exist
Låttexter av vilket innebär: Jag ska säga det en gång, och vara säker på att falska Gud inte existerar
(Oh, G O D's my reality)
Låttexter av vilket innebär: (Åh, G O D är min verklighet)
(I'm elevating strong we're gonna go on to the highest degree)
Låttexter av vilket innebär: (Jag är upplyftande stark vi ska gå vidare till högsta grad)
This is why the universe, has itself balanced the scale
Låttexter av vilket innebär: Det är därför universum, har själv balanserad skala

Of divine knowledge, and it was measured by the portion
Låttexter av vilket innebär: Gudomlig kunskap, och det var mätt av portion
Of solid knowledge, no man, can judge for another
Låttexter av vilket innebär: Gedigen kunskap, ingen människa, kan bedöma för en annan
But each man must weigh all facts and circumstances
Låttexter av vilket innebär: Men varje människa måste väga alla fakta och omständigheter
And find truth in his own judgment of righteousness
Låttexter av vilket innebär: Och hitta sanningen i hans egen dom rättfärdighetens

See, the way to evil, balance equality in no man
Låttexter av vilket innebär: Se, sättet att onda, balans mellan könen i ingen människa
For no man is good and bad at the same time
Låttexter av vilket innebär: För ingen människa är bra och dåligt på samma gång
Either you good, or you bad
Låttexter av vilket innebär: Antingen du bra, eller du dåligt

North Star (North Star) Låttexter av North Star (North Star) Låttexter av-2 North Star (North Star) Låttexter av-3 North Star (North Star) Låttexter av-4 North Star (North Star) Låttexter av-5
Denna sida är utformad för att ge Låttexter av North Star som samlas i album Kocken kokain kokta skapad av Singer Raekwon. Du kan läsa följande textversion av North Star. Om du är intresserad av andra låtar i samma album, vänligen klicka på North Star. För att hitta en heltäckande lista över album från samma sångare klickar du bara på Raekwon. Om du älskar sådana låttexter, kan du lägga till denna sida till din favorit. För enkelhetens skull, du kan också ladda ner Bildversion av North Star att skriva ut, eller så kan du dela den med dina vänner via e-post, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. I slutet av denna sida kommer du att se Låttexter av North Star i andra 42 språk, inklusive arabiska, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, finska, franska, hebreiska, ungerska, italienska, japanska, koreanska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, thailändska, etc. Å ena sidan, skriv till oss om du behöver låttexter i PDF-version eller vill ladda ner MP3 av North Star gratis. Å andra sidan, om du känner till andra låtar som inte ingår i detta album, tveka inte att kontakta oss. Vi kommer att inkludera det under nästa uppdatering av vår databas.