A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mother Nature And Father Time-2 (Moder natur och far tid-2) Låttexter av

Konstnärer: Nat King Cole (Nat King Cole)

Albumet: The Essential Collection-33 (Den viktiga samling-33)

I'm a son of mother nature
Låttexter av vilket innebär: Jag är en son av Moder natur
A son of father time
Låttexter av vilket innebär: En son av fadern tid
I've got a lot of neighbours the million stars that shine
Låttexter av vilket innebär: Jag har fått en massa grannar miljoner stjärnor att lysa
And there all friends of mine
Låttexter av vilket innebär: Och där alla vänner till mig

Every robin is my brother
Låttexter av vilket innebär: Varje robin är min bror
They sing their songs to me
Låttexter av vilket innebär: De sjunger sina låtar till mig
The tiny black-eyed daisies
Låttexter av vilket innebär: Tiny svartögda prästkragar
The mighty red wood tree
Låttexter av vilket innebär: Den mäktiga röda trä trädet
There all my familly
Låttexter av vilket innebär: Det alla mina familly

Then why do I feel so lonely
Låttexter av vilket innebär: Sedan Varför känner jag mig så ensam
Like a king on an empty throne
Låttexter av vilket innebär: Som en kung på en tom tron
There's one thing that's missing only
Låttexter av vilket innebär: Det finns en sak som saknas endast
A true love to call my own
Låttexter av vilket innebär: En sann kärlek att ringa min egen

Won't you listen mother nature
Låttexter av vilket innebär: Brukar du lyssna på Moder natur
And listen father time
Låttexter av vilket innebär: Och lyssna far tid
Please help me to find someone
Låttexter av vilket innebär: Snälla hjälp mig att hitta någon
To fill these arms of mine
Låttexter av vilket innebär: Att fylla dessa vapen till mig
Mother nature and father time
Låttexter av vilket innebär: Moder natur och far tid

musical interlude
Låttexter av vilket innebär: musikaliska mellanspel

Then why do I feel so lonely
Låttexter av vilket innebär: Sedan Varför känner jag mig så ensam
Like a king on an empty throne
Låttexter av vilket innebär: Som en kung på en tom tron
There's one thing that's missing only
Låttexter av vilket innebär: Det finns en sak som saknas endast
A true love to call my own
Låttexter av vilket innebär: En sann kärlek att ringa min egen

Won't you listen mother nature
Låttexter av vilket innebär: Brukar du lyssna på Moder natur
And listen father time
Låttexter av vilket innebär: Och lyssna far tid
Please help me to find someone
Låttexter av vilket innebär: Snälla hjälp mig att hitta någon
To fill these arms of mine
Låttexter av vilket innebär: Att fylla dessa vapen till mig
Mother nature and father time
Låttexter av vilket innebär: Moder natur och far tid
Mother nature and father time
Låttexter av vilket innebär: Moder natur och far tid
Mother Nature And Father Time-2 (Moder natur och far tid-2) Låttexter av Mother Nature And Father Time-2 (Moder natur och far tid-2) Låttexter av-2

Fler album från Nat King Cole