A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

More Than Anything-2 (Mer än allt annat-2) Låttexter av

Konstnärer: Point of Grace (Punkt av nåd)

Albumet: Rarities & Remixes (Rariteter & remixer)

[Chorus:]
Låttexter av vilket innebär: [Kör:]
God loves people more than anything
Låttexter av vilket innebär: Gud älskar människor mer än något annat
God loves people more than anything
Låttexter av vilket innebär: Gud älskar människor mer än något annat
More than anything he wants
Låttexter av vilket innebär: Mer än något annat vill han
Them to know
Låttexter av vilket innebär: Dem att veta
He'd rather die than let them go
Låttexter av vilket innebär: Han skulle hellre dö än att låta dem gå
'Cause god love people more
Låttexter av vilket innebär: För Gud älskar människor mer
Than anything
Låttexter av vilket innebär: Än något

God loves the weary
Låttexter av vilket innebär: Gud älskar trötta
When they're too weak to try
Låttexter av vilket innebär: När de är för svaga för att prova
He feels their pain, he knows their shame
Låttexter av vilket innebär: Han känner sin smärta, han vet sin skam
He cries with those who cry
Låttexter av vilket innebär: Han gråter med dem som gråter
He won't give up or walk away
Låttexter av vilket innebär: Han kommer inte att ge upp eller gå bort
When other people do
Låttexter av vilket innebär: När andra människor gör
'Cause god loves people more
Låttexter av vilket innebär: För Gud älskar människor mer
Than anything
Låttexter av vilket innebär: Än något

[Chorus:]
Låttexter av vilket innebär: [Kör:]
More than anything he wants us to go
Låttexter av vilket innebär: Mer än något annat vill han att vi ska gå
And show the world so they will know
Låttexter av vilket innebär: Och Visa världen så att de vet
That god loves people more
Låttexter av vilket innebär: Att Gud älskar människor mer
Than anything
Låttexter av vilket innebär: Än något
More Than Anything-2 (Mer än allt annat-2) Låttexter av

Fler album från Punkt av nåd